Hærens Sergentskole

Ved Hærens Sergentskole uddannes de kommende ledere og mellemledere til Hæren. Hovedretningen er den grundlæggende sergentuddannelse, suppleret med afkortet sergentuddannelse for stampersonel. Denne uddannelse bygges der videre på med uddannelsen af oversergenter og seniorsergenter. Desuden får alle kommende officerer deres militære grunduddannelse ved skolen.

MISSION - Hærens Sergentskole uddanner og udvikler ud fra Hærens behov befalingsmænd, der lever op til kerneværdierne.

Som lærer ved skolen vil du få mulighed for at uddanne kommende kollegaer inden for de områder, der interesserer dig, være rollemodel for de unge mennesker og præge dem via din mandskabsbehandling. Det vil give dig et unikt indblik i Hærens uddannelse af befalingsmænd og officerer, et godt aftryk på CV’et og mulighed for personlig kompetenceudvikling.

VISION - Hærens Sergentskole vil være førende indenfor praktisk ledelse og læring, samt være en spændende og udfordrende arbejdsplads, der er præget af korpsånd og stolthed.

 

 

 

Hærens Sergentskoles historie

1910 - ”Fodfolkets underofficersskoler” oprettes (Kronborg og Aarhus).

1926 - Efter en sammenlægning få år tidligere flyttes den samlede skole nu til Sønderborg (senere flyttes dele af skolen igen til Kronborg, men sammenlæges endeligt i 1966 i Sønderborg).

1942 - Skolen flyttes midlertidigt til Næstved pga. den tyske besættelsesmagt.

1945 - Skolen genoptager sit virke i Sønderborg.

1966 - Endelig sammenlægning af skolerne på Kronborg og i Sønderborg (på sidstnævnte lokalitet) under navnet ”Infanteriets befalingsmandsskole”.

1972 - Navneændring til ”Sergentskolen i Sønderborg” (SGSØ).

1997 - Navneændring til ”Hærens Sergentskole” (HSGS).

2004 - Alle sergentuddannelser i Hæren samles på Hærens Sergentskole.

2014 - Hærens Sergentskole flyttes fra Sønderborg til Varde.

2019 - Hærens Sergentskole underlægges Forsvarsakademiet.

Hærens Sergentskole på Facebook

Sidst opdateret 10. juni, 2020 - Kl. 14.51

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google