Sergentskoler

 

Officersskoler

 

Forsvarsakademiets ledelse

Henrik Ryberg
Kontreadmiral
E-mail: ch@fak.dk

 

Militær Assistent
Arnon Khamthawai Kyvsgaard Madsen
E-mail: arma@fak.dk
Telefon: +45 41 74 05 80

Christian Rune
Kommandør
E-mail: rune@fak.dk
Telefon: +45 72 81 70 11

Peter Dahl Thruelsen
Afdelingschef
E-mail: pdth@fak.dk

 

Personlig Assistent
Emilie Lykke Crillesen
E-mail: emcr@fak.dk
Telefon: +45 72 81 73 34

FAK organisationsdiagram DK OKT21

Forsvarsakademiets organisation

Stabsbetegnelser

Ledelsesstøttesektionen FAK-LS-LES
Uddannelsesstyringssektionen FAK-LS-UST
Kommunikationsteamet FAK-LS-KOM
Studie-, Administration og Bibliotekssektionen FAK-SAB
Koncernfælles Kursusadministration FAK-KFKA
Uddannelsescenter FAK-UC
Garnisonsstøttesektionen FAK-GSS
Hærens Officersskole FAK-HO
Søværnets Officersskole FAK-SOS
Flyvevåbnets Officersskole FAK-FLOS
Forsvarets Sprogskole FAK-FSS
Hærens Sergentskole FAK-HSGS
Søværnets Sergentskole FAK-SSS
Flyvevåbnets Sergentskole FAK-FS
Sektion for Uddannelsesstrategi og Forskningsstøtte FAK-USF
Institut for Militære Operationer FAK-IMO
Center for Værnsfælles Operationer FAK-IMO-VO
Center for Landmilitære Operationer FAK-IMO-LO
Center for Maritime Operationer FAK-IMO-MO
Center for Luftoperationer FAK-IMO-AO
Institut for Ledelse og Organisation FAK-ILO
Institut for Strategi og Krigsstudier FAK-ISK
Center for Stabiliseringsindsatser FAK-ISK-CFS
Center for Arktiske Studier FAK-ISK-CAS
Institut for Militær Teknologi FAK-IMT

 

FAK Service

FAK Service er en digital serviceportal for medarbejdere på Forsvarsakademiet.

Sidst opdateret 7. juni, 2021 - Kl. 13.33