Kadet på Sprogofficersuddannelsen arbejder på opgave.

Foto: Forsvarsakademiet

Vi optager normalt 20-30 kadetter på sprogofficersuddannelsen årligt i august måned.

 

Efter endt uddannelse kan sprogofficeren løse sproglige opgaver af almen og militær karakter samt vejlede om kultur- og samfundsrelaterede forholds betydning for løsningen af operative opgaver i missionsområdet, herunder vejlede om, hvorledes kontakt til lokale aktører skabes, fastholdes og udvikles.

Bliv sprogofficer

Læs mere om ansøgningsfrist, adgangskrav, uddannelsens opbygning, din karriere og meget mere om de enkelt uddannelser på Forsvarets karrieresite.

 

Uddannelsens struktur

Uddannelsen er modulopbygget. Den består af følgende fire moduler:

 

  • Modul 1: Grundlæggende Militær Uddannelse (GMU)
  • Modul 2: Basismodul
  • Modul 3: Fortsættermodul
  • Modul 4: Funktionsmodul

 

Modul 1 finder sted ved Hærens Sergentskole. Modulerne 2-4 gennemføres ved Forsvarets Sprogskole. Modulernes rækkefølge ligger fast, da der er tale om sammenhængende progression fra basis- til missionsmodulet. Uddannelsen begynder primo august, idet personel med grad af sergent eller højere normalt først indtræder på modul 2 medio november.

 

Mød os på Facebook

Facebook Feed

Indhold fra Facebook kan ikke vises, da du ikke har accepteret tredjeparts-cookies.

Sidst opdateret 16. juni, 2020 - Kl. 09.34