Kadet på Sprogofficersuddannelsen arbejder på opgave.

Foto: Forsvarsakademiet

Sprogofficersuddannelsen ved Forsvarets Sprogskole er en toårig uddannelse til militær tolk og militær kulturvejleder i kombination med en uddannelse til reserveofficer.

 

Sprogofficeren skal kunne løse sproglige opgaver af almen og militær karakter samt kunne vejlede om kultur- og samfundsrelaterede aspekters betydning for løsningen af operative opgaver i missionsområdet, herunder vejlede om, hvorledes kontakt til lokale aktører skabes, fastholdes og udvikles. 

Bliv sprogofficer

Læs mere om ansøgningsfrist, adgangskrav, uddannelsens opbygning, din karriere og meget mere om de enkelt uddannelser på Forsvarets karrieresite.

 

Uddannelsen skal endvidere gøre sprogofficeren i stand til at håndtere komplekse situationer i en international operativ kontekst samt at udvikle egen praksis inden for sprog og kultur i forhold til den militære kontekst. I den sammenhæng skal kadetten tilegne sig kompetencer til selvstændigt at kunne indgå i tværfagligt samarbejde i en national såvel som en international ramme.

 

Uddannelsens struktur

Uddannelsen er modulopbygget. Den består af følgende fire moduler:

  • Modul 1: Grundlæggende Militær Uddannelse (GMU)
  • Modul 2: Basismodul
  • Modul 3: Fortsættermodul
  • Modul 4: Funktionsmodul

Modul 1 finder sted ved Hærens Sergentskole. Modulerne 2-4 gennemføres ved Forsvarets Sprogskole. Elementer i de enkelte moduler kan afvikles ved andre civile og militære myndigheder i eller uden for Danmark.

Modulernes rækkefølge ligger fast, da der er tale om sammenhængende progression fra basis- til missionsmodulet. Uddannelsen begynder primo august, idet personel med grad af sergent eller højere normalt først indtræder på modul 2 medio november.

 

Mød os på Facebook

Sidst opdateret 16. juni, 2020 - Kl. 09.34

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google