Parade ved Hærens Sergentskole

Foto: Michael Ipsen

Når man indtræder i Sprogofficerskorpset er man inden for fire år forpligtet til én gang at lade sig udsende i en international mission, der normalt indebærer op til 4 måneders træning i Danmark og 6 måneders udsendelse til missionsområdet.

 

Det er dog ofte muligt både at blive udsendt flere gange i mission og i øvrigt at løse en række nationale opgaver af kortere varighed. Al tjeneste aflønnes efter overenskomst med Hovedorganisationen af Personel af Reserven i Danmark (HPRD).

 

Sprogofficerskorpset er en del af Forsvarets Sprogskole (FSS) og ledes af en oberstløjtnant af reserven.

 

Sprogofficerskorpset består af ca. 240 sprogofficerer af reserven, der normalt indgår kontrakt for fire år af gangen. Sprogofficerskorpsets opgave er at understøtte Forsvarets Sprogskoles opgaver inden for følgende områder:

 

Ledelse og udvikling af sprogofficererne

 • Opretholdelse af sprogofficerernes korpsånd, arbejdsglæde og disciplin, herunder varetagelse af koordinationen med FSS vedrørende den enkelte sprogofficers personlige udvikling.
 • Støtte FSS udpegning af sprogofficerer til nationale og internationale opgaver samt varetage kontakten til udsendte sprogofficerer og evt. opfølgning efter disses udsendelse.

 

Udviklings- og uddannelsesvirksomhed

Med reference til FSS sektionschefer er der oprettet seks elementer i Sprogofficerskorpset, som skal støtte FSS med følgende opgaver:

 • Element for Særlig Tolkning med opgave 1) at udvikle koncept for uddannelse samt opretholdelse af et beredskab af højniveau tolke inden for relevante sprog, fx i russisk inden for traktattolkning, herunder medvirke til rekruttering af højniveau og traktattolke samt 2) at deltage i planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af inspektionsvirksomhed, højniveaubesøg etc.
 • Element for parlør med opgave at udvikle koncept for parløranvendelse, parlørmaterialer i aktuelle sprog, fx. i form af lommeparlører, parlørkurser, udvikling af apps m.v. samt at undervise i brugen af parlørmaterialet.Element for kulturforedrag, der har til opgave at udvikle koncept for kulturforedrag samt at udvikle og vedligeholde kultur-/landeforedrag for udvalgte lande/missionsområder og at undervise i samme.
 • Element for kontaktfærdigheder, der har til opgave at udvikle koncept for uddannelse i kontaktfærdigheder samt at udvikle og vedligeholde materialer om kontaktfærdigheder tilpasset forskellige operationstyper og at undervise i samme.
 • Element for øvelsesstøtte og tolkespil, der har til opgave at udvikle koncept for anvendelse af sprogofficerer på øvelser mv. samt at udvikle scenarier i tolkespil og gennemføre træning af soldater og enheder, der som en del af deres opgave må forventes at skulle agere over for civilbefolkning og myndigheder i et missionsområde, i brugen af tolk.
 • Element for civile-militære tolke, der har til opgave 1) at udvikle koncept for uddannelse af civile-militære tolke, 2) at deltage i rekruttering og udvælgelse af civile-militære tolke samt 3) at planlægge, tilrettelægge og gennemføre hele eller dele af tolkeuddannelsen i koordination med de relevante opstillende enheder mfl.
Sidst opdateret 30. juli, 2020 - Kl. 16.32

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google