Officer i Søværnet observerer fra broen af Iver Huitfeldt.

Foto: Simon Elbeck

Officersuddannelserne for Søværnet skal kvalificere dig til at bestride stillinger som officer på laveste funktionsniveau i Søværnet inden for et givent funktionsområde.

 

Bliv officer i Søværnet

Læs mere om ansøgningsfrist, adgangskrav, uddannelsens opbygning, din karriere og meget mere om de enkelt uddannelser på Forsvarets karrieresite.

 

Uddannelsesretningernes formål

De enkelte uddannelsesretninger skal bidrage til, at du tilegner dig specifik viden, færdigheder og kompetencer inden for funktionsområderne.

 

Taktisk officer

Som taktisk officer vil du opnå viden, færdigheder og kompetencer, så du kan fungere som vagtchef i Søværnets sejlende enheder.

 

Maskinteknisk officer

Som maskinteknisk officer vil du opnå viden, færdigheder og kompetencer, så du kan fungere som vagthavende maskinofficer i Søværnets sejlende enheder.

 

Våben- og elektronikteknisk officer

Som våben- og elektronikteknisk officer vil du opnå viden, færdigheder og kompetencer, så du kan fungere som sektionsleder i våben- og elektronikdivisionen i Søværnets sejlende enheder.

Uddannelsens struktur

Strukturen på uddannelsen og dermed rækkefølgen af elementerne er tilrettelagt ud fra et fagligt og læringsmæssigt hensyn, hvor der er en løbende vekselvirkning mellem teori og praksis. Det indebærer, at den teoretiske undervisning og praksis kombineres i en vekselvirkning med stigende sværhedsgrad og kompleksitet igennem uddannelsesforløbet. Under den militære diplomuddannelse inddrages og anvendes erfaringer fra praksis.

 

Officersbasisuddannelse

Under Søværnets Officersbasisuddannelse vil du lære at virke som orlogsgast på et grundlæggende niveau. Du vil også opnå de grundlæggende kvalifikationer, der er en forudsætning for, at du kan gennemføre de efterfølgende dele af officersuddannelsen.

 

Funktionsuddannelsen

Under funktionsuddannelsen er der et fagligt og praktisk fokus på det speciale, som du skal ud og virke i, når du har færdiggjort officersuddannelsen.

 

Under den taktiske funktionsuddannelse bliver du i stand til at varetage skibets sikre navigation og manøvrering under løsningen af skibets opgaver. Du lærer også at bestride posten som vagtchef på skibschefens vegne.

 

Den maskintekniske funktionsuddannelse er et omskolingsforløb, hvor du, som i forvejen har en maskinmesteruddannelse med maritimt tilvalg, opnår indsigt i Søværnets enheder med fokus på teknisk division.

 

Den våben- og elektroniktekniske retning er en praksisnær funktionsuddannelse, hvor du, som i forvejen har en teknisk akademisk uddannelse, opnår en dybere indsigt i Søværnets specifikke våben, sensor og elektroniksystemer. På den måde er du i stand til at forstå og håndtere systemerne i Søværnets større kampenheder.

 

Den Militære Diplomuddannelse

Den Militære Diplomuddannelse er en erhvervsrettet videregående uddannelse, hvor du skal lære at forholde sig refleksivt til officerens praksis og kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer. Det faglige fokus under diplomuddannelsen er militær ledelse, militære operationer og militær strategi.

 

Søværnets Officersskole på Facebook

Sidst opdateret 16. juni, 2020 - Kl. 09.30

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google