Elever på Hærens Officersskole.

Foto: Forsvarsakademiet

På Hærens Officersskole lærer vi dig at føre soldater og enheder i kamp.
 
Vi lærer dig at lede, motivere og uddanne andre mænd og kvinder til at løse komplekse og farlige opgaver.
 
Vi lærer dig at lede ved dit personlige eksempel og gennem dine mellemledere fra befalingsmandskorpset.
 
Vi skærper dine analytiske evner, så du tænker hurtigere og altid er et ”træk” foran.
 
Vi udvikler dit mod til at træffe svære beslutninger og din vilje til at gå forrest og turde det uprøvede.
 
Og så løfter vi din viden om Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitik, så du forstår den ramme, som du og dine soldater indsættes i.
 
Vi gør det, fordi Hæren og Forsvaret – anført af officerer som dig – løser opgaver for Danmark, som ingen andre kan – og til tider med livet som indsats.
 
Disse særlige opgaver skaber vores militære identitet med værdier som korpsånd, fællesskab, traditioner, festivitas og kammeratskab.

 

Hærens Officersskoles historie 

Ved kongelig resolution af 26. august 1713 blev Landkadetakademiet stiftet. Det var ikke, hvad vi i dag forstår ved en officersskole, men en skole, hvor drenge modtog hele skoleuddannelsen. I 1714 startede omkring 100 kadetter af god herkomst og under 15 år dette uddannelsesforløb.

 

Friis' gård på Nytorv var domicil for de første elever. I 1720 flyttede akademiet til Operahuset i Bredgade. Det flyttede i 1767 til det Brockdorffske Palæ på Amalienborg, der også husede Søkadetakademiet. 

 

I 1783 ændrede forordninger akademiets struktur mere hen imod en skole, hvilket betød, at man atter måtte flytte domicil – denne gang tilbage til Operahuset i Bredgade. Her lå Landkadetakademiet frem til 1861, hvor det på grund af trange tider blev nedlagt - tre år før krigen i 1864. Ved den ny hærlov af 6. juli 1867 blev Hærens Officersskole oprettet, og resterne af den tidligere reminiscens blev flyttet til Frederiksberg Slot, der stod tomt efter enkedronning Marie Sophie Frederikkes død i 1852. 

 

Således har Hærens Officersskole i dag fortsat sit domicil på Frederiksberg Slot, men er til forskel fra tidligere under Forsvarsakademiet.

Hærens Officersskole på Facebook

Sidst opdateret 10. juni, 2020 - Kl. 14.24

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google