Kampklar F-16 på jorden.

Foto: Rune Dyrholm

Med dette uddannelsesforløb får du hurtigt konkret relevant erhvervserfaring som leder. Det kan du enten bruge til en videre karriere i Forsvaret eller som en civil eftertragtet kompetencegivende ledelseserfaring. Har du evnen, viljen og lysten, har Forsvaret et væld af yderligere uddannelses- og jobmuligheder, når du er færdig som løjtnant.

Bliv løjtnant i Flyvevåbnet

Læs mere om ansøgningsfrist, adgangskrav, uddannelsens opbygning, din karriere og meget mere om de enkelte uddannelser på Forsvarets karrieresite.

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen specialiserer sig i tre tjenestegrene Teknikofficer, Operationsstøtteofficer eller Kontrol- og varslingsofficer. 

 

Officersbasisuddannelsen

Formålet med officersbasisuddannelsen (OBU) er at kvalificere eleven til at indtræde på funktionsuddannelsen.

 

Uddannelsen skal bibringe grundlæggende militære færdigheder som gør eleven i stand til, at virke som soldat og mellemleder på laveste funktionsniveau.

 

Derudover skal uddannelsen udvikle elevens viden, færdigheder og kompetencer således, at eleven kan virke som soldat i instruktørrollen, udøve ledelse over for personel på såvel manuelt som sidestillede niveau samt fungere som fører for en gruppe/team ved flyvevåbnets enheder.

 

Funktionsuddannelse

 

Teknikofficer

Specialisering inden for det tekniske fagområde i bl.a. produktions- og driftsstyring og lærer at anvende elektronikteknik og flyteknik i Flyvevåbnet. Uddannelse i Forsvarets procedurer og arbejdsgange for at anskaffe og implementere nyt materiel.

 

Operationsstøtteofficer

Specialisering i at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere operationsstøtteaktiviteter i samarbejde med andre.

 

Kontrol- og varslingsofficer

Specialisering indenfor feltet kontrol- og varsling. Uddannelse i koordinering af luftrummet med både civile og militære myndigheder og får en forståelse for Flyvevåbnets centrale område, flyvning, samt kontrol- og varslingsofficerens daglige virke.

 

Løjtnantsmodul

Løjtnantsmodulet vil have fokus på Forsvarets og Flyvevåbnets management- og forvaltningsprocesser.

Sidst opdateret 16. juni, 2020 - Kl. 09.33

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google