FAK Organisation

Foto: Forsvarsakademiet

Forsvarsakademiet er placeret flere steder i landet. De fleste af de over 400 medarbejdere er placeret på Svanemøllens Kaserne, mens de øvrige medarbejdere befinder sig på Frederiksberg Slot, Varde, Frederikshavn og Karup.

 

Forsvarsakademiet er opdelt i fire grene: Ledelses- og Styringsafdelingen, Drifts- og Støtteafdelingen, Sergent- og Officersskolerne og Fakultetet.

 

De tre sergentskoler er Hærens Sergentskole i Varde, Søværnets Sergentskole i Frederikshavn og Flyvevåbnets Sergentskole i Karup. De tre officersskoler er Hærens Officersskole, der er placeret på Frederiksberg Slot, og Søværnets Officersskole og Flyvevåbnets Officersskole, der begge er placeret på Svanemøllens Kaserne. Den fjerde officersuddannelse er Forsvarets Sprogskole, der også placeret på Svanemøllens Kaserne.

 

Under Fakultetet er de fem institutter placeret, foruden Sektion for Uddannelsesstrategi og Forskningsstøtte: Institut for Ledelse og Organisation, Institut for Militære Operationer, Institut for Strategi, Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori og Institut for Militære Teknologi.

Forsvarsakademiets chef, vicechef og dekan i auditorium.

Forsvarsakademiets ledelse (fra venstre mod højre) vicechef for Forsvarsakademiet kommandør Christian Rune, chef for Forsvarsakademiet kontreadmiral Henrik Ryberg, dekan ved Forsvarsakademiet afdelingschef Peter Dahl Thruelsen.

Forsvarsakademiets organisation

Forsvarsakademiets organisation

 

Forsvarsakademiets historie

Forsvarsakademiets historie går helt tilbage til den 3. maj 1830, hvor Kong Frederik VI grundlagde Den Kongelige Militaire Høiskole. Den 1. november 1830 startede uddannelsen på skolen med 19 elever. Officersuddannelsen blev dermed en systematisk uddannelse i højere føring – det vil sige en ledelsesmæssig, militærvidenskabelig uddannelse.

 

Siden 1830 har skolen optaget både hær- og søofficerer og fra 1951 officerer i Flyvevåbnet. Den Kongelige Militaire Høiskole havde 1830-67 til huse i Gjethuset, som i dag er musik og kulturhus. I perioden 1868-1951 udgjorde højskolen en del af Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot. I 1951 blev højskolen en selvstændig myndighed adskilt fra Hærens Officersskole. Højskolen blev etableret under navnet Forsvarsakademiet, der til at starte med var placeret på Frederiksberg Tekniske Skole på Falstervej, siden 1958 på Østerbro Kaserne og fra juli 1992 på Svanemøllens Kaserne.

 

Som en del af det seneste Forsvarsforlig 2018-2023 blev sergentskolerne en del af Forsvarsakademiet. Officersskolerne overgik fra deres værn til Forsvarsakademiet ved Forsvarsforliget 2013-2017. Ændringerne samler uddannelsessystemet for officerer og sergenter og skaber et større værnsfælles fokus.

FAK logo på baggrund

Forsvarsakademiets våbenskjold signalerer mottoet ”Sapientia et providentia” (viden og fremsyn). På våbenskjoldet fremgår mottoet på et skriftbånd omkransende en ugle med to korslagte marskalstave. Uglen er på en rød baggrund, som er placeret over et opadvendende sværd med en kongekrone og Frederik VI kronede navnetræk. Hvorfor en ugle? På Forsvarsakademiets logo er minervauglen afbilledet, som betyder visdommens ugle.

Sidst opdateret 3. juni, 2020 - Kl. 11.18

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google