FAK Organisation

Foto: Forsvarsakademiet

Forsvarsakademiet er placeret flere steder i landet. De fleste af de over 400 medarbejdere er placeret på Svanemøllens Kaserne, mens de øvrige medarbejdere befinder sig på Frederiksberg Slot, Varde, Frederikshavn og Karup.

 

Forsvarsakademiet er opdelt i fire grene: Ledelses- og Styringsafdelingen, Drifts- og Støtteafdelingen, Sergent- og Officersskolerne og Fakultetet.

 

De tre sergentskoler er Hærens Sergentskole i Varde, Søværnets Sergentskole i Frederikshavn og Flyvevåbnets Sergentskole i Karup. De tre officersskoler er Hærens Officersskole, der er placeret på Frederiksberg Slot, og Søværnets Officersskole og Flyvevåbnets Officersskole, der begge er placeret på Svanemøllens Kaserne. Den fjerde officersuddannelse er Forsvarets Sprogskole, der også placeret på Svanemøllens Kaserne.

 

Under Fakultetet er de fire institutter placeret, foruden Sektion for Uddannelsesstrategi og Forskningsstøtte: Institut for Ledelse og Organisation, Institut for Militære Operationer, Institut for Strategi og Krigsstudier og Institut for Militære Teknologi.

Forsvarsakademiets chef, vicechef og dekan i auditorium.

Forsvarsakademiets ledelse (fra venstre mod højre) vicechef for Forsvarsakademiet kommandør Christian Rune, chef for Forsvarsakademiet kontreadmiral Henrik Ryberg, dekan ved Forsvarsakademiet afdelingschef Peter Dahl Thruelsen.

FAK organisationsdiagram DK OKT21

Forsvarsakademiets organisation

Stabsbetegnelser

Ledelsesstøttesektionen FAK-LS-LES
Uddannelsesstyringssektionen FAK-LS-UST
Kommunikationsteamet FAK-LS-KOM
Studie-, Administration og Bibliotekssektionen FAK-SAB
Koncernfælles Kursusadministration FAK-KFKA
Uddannelsescenter FAK-UC
Garnisonsstøttesektionen FAK-GSS
Hærens Officersskole FAK-HO
Søværnets Officersskole FAK-SOS
Flyvevåbnets Officersskole FAK-FLOS
Forsvarets Sprogskole FAK-FSS
Hærens Sergentskole FAK-HSGS
Søværnets Sergentskole FAK-SSS
Flyvevåbnets Sergentskole FAK-FS
Sektion for Uddannelsesstrategi og Forskningsstøtte FAK-USF
Institut for Militære Operationer FAK-IMO
Center for Værnsfælles Operationer FAK-IMO-VO
Center for Landmilitære Operationer FAK-IMO-LO
Center for Maritime Operationer FAK-IMO-MO
Center for Luftoperationer FAK-IMO-AO
Institut for Ledelse og Organisation FAK-ILO
Institut for Strategi og Krigsstudier FAK-ISK
Center for Stabiliseringsindsatser FAK-ISK-CFS
Center for Arktiske Studier FAK-ISK-CAS
Institut for Militær Teknologi FAK-IMT

 

 

Forsvarsakademiets strategi

Forsvaret løser unikke opgaver - og det kræver unikke kompetencer.

 

Forsvarsakademiets viden og indsatser understøtter, at Forsvarets medarbejdere og reserven gennem hele karrieren fleksibelt kan udvikle deres kompetencer – og stå stærkt i løsningen af Forsvarets opgaver.

 

Fremtidens militære uddannelser og kurser skal være tidssvarende og til tiden:

  • Livslang læring, der understøtter enhedernes og den enkeltes behov for ny viden og kompetencer.
  • Kortere, individualiserede læringsforløb tilpasset både grundlæggende og aktuelle uddannelsesbehov.
  • Større fleksibilitet gennem modularisering og anvendelse af fleksible læringsformer.
  • Studie- og læringsmiljø, der understøtter den militære dannelse og professionsetik.

 

Forsvarsakademiet vil være anerkendt for

Faglighed Vi leverer høj faglighed med unik kobling til praksis inden for vores militære kerneområder, og vi er anerkendte for kvaliteten af vores uddannelsesvirksomhed, uafhængige vidensproduktion, formidling samt rådgivning.

Relevans I inspirerende miljøer leverer vi relevant, tidssvarende og fleksibel læring, forskning og udvikling, der er afstemt med Forsvarets behov samt bidrager til, at det danske samfund kan tage beslutninger om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik på et oplyst grundlag.

Tilgængelighed Vi stiller vores viden og ekspertise til rådighed for Forsvaret og samfundet, og det skal være nemt for brugeren at orientere sig i vores uddannelser, kurser og vidensproduktion.

 

Derfor skal Forsvarsakademiets medarbejdere være gode til

Innovation Vi formår at omsætte nye idéer til værdifuld praksis. Vi kigger mod omverdenen for inspiration og understøtter nye løsninger og tilgange til vores kerneopgaver, herunder anvendelse af digitale værktøjer, der optimerer vores arbejdsgange og brugervenlighed.

Relationer Vi skaber godt samarbejde på tværs af faglighed og kompetencer gennem intern og ekstern dialog og netværk til gavn for opgaveløsningen, medarbejderudvikling og forbindelsen til Forsvaret og samfundet.

Formidling Vores viden og forskning kommunikeres sådan, at modtageren forstår og kan anvende den, uanset om vi kommunikerer i en undervisningstime, et foredrag, en artikel eller over for medierne. Vores eksterne kommunikation skal være synlig, aktiv og opsøgende over for både Forsvaret og samfundet. 

FAK logo på baggrund

Forsvarsakademiets våbenskjold signalerer mottoet ”Sapientia et providentia” (viden og fremsyn). På våbenskjoldet fremgår mottoet på et skriftbånd omkransende en ugle med to korslagte marskalstave. Uglen er på en rød baggrund, som er placeret over et opadvendende sværd med en kongekrone og Frederik VI kronede navnetræk. Hvorfor en ugle? På Forsvarsakademiets logo er minervauglen afbilledet, som betyder visdommens ugle.

Sidst opdateret 3. juni, 2020 - Kl. 11.18