Foto med danske soldater under Talebans månedlange belejring af Musa Qala i august 2006, hvor soldater fra spejdereskadronen ved Bornholm holdt stillingen. ISAF hold 1's udsendelse til Helmandprovinsen

Foto: Forsvaret

Modulet henvender sig til både militære og civile aktører med ønske om at styrke den organisatoriske evne til at opsamle og udnytte operative erfaringer. Med udgangspunkt i teorier om organisatorisk læring, metoder for dataindsamling samt NATOs guidelines for Lessons Identified & Lessons Learned-processer præsenteres deltagerne for konkrete redskaber til erfaringsudnyttelse, herunder dagbogsoptegnelser, interviews, observationer, hjelmkameraoptagelser og strukturerede databaser, samt en række relevante cases fra både den militære og den beredskabsfaglige verden. F.eks. vil vi sammen undersøge læringsprocesser fra Afghanistan, flodbølgen i Karatfjorden i Grønland i 2017 og jernbaneulykken på Storebæltsbroen i 2019, ligesom vi vil diskutere, hvordan Søværnet opsamlede og udnyttede erfaringerne fra den norske fregat Helge Ingstads forlis i 2018.

 

Modulet gennemføres som en studiekreds og tager i høj grad udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer med læring fra operationer og indsatser i militære og beredskabsfaglige organisationer, hvorfor aktiv deltagelse forudsættes og forventes. Al undervisning, syndikatarbejde og eksamen foregår digitalt uden tilstedeværelse og vil bestå af dels selvstændig læsning og research, dels online diskussioner og gæsteforelæsninger.

 

Modulet afsluttes med en individuel skriftlig opgave på 8-10 sider, hvor teori og litteratur fra modulet anvendes til at gennemføre et eksempel på operativ erfaringsudnyttelse ud fra en selvvalgt case. Op til tre deltagere kan anmode om at skrive opgaven sammen omkring samme case. Intern censur med karakter. Intet mundtligt forsvar.

 

Fjernundervisningsdatoer

Onsdag 01 SEP 2021 2000-2200  Opstart: Teori og modeller
Onsdag 15 SEP 2021 2000-2200 Diskussion af tekster
Onsdag 29 SEP 2021 2000-2200  Case: Musa Qala
Onsdag 13 OKT 2021 2000-2200 Diskussion af tekster
Onsdag 27 OKT 2021 2000-2200   Case: Karatfjorden
Onsdag 10 NOV 2021 2000-2200 Diskussion af tekster
Onsdag 24 NOV 2021 2000-2200 Case: Storebæltsulykken
Onsdag 01 DEC 2021 2000-2200 Diskussion af tekster
Onsdag 08 DEC 2021 2000-2200 Case: Helge Ingstad
Afslutning
Onsdag 15 DEC 2021 2000-2200 Harvard-seminar ud fra synopser
Fredag 07 JAN 2022 1200 Aflevering af eksamensopgave

                                        

Moduloplysninger

5 ECTS = ca. 137,5 timers belastning

1.600 kr.

Diana N. Chabert-Jørgensen

Telefon: +45 72 81 70 83

E-mail: dncj@fak.dk

Sidst opdateret 27. maj, 2021 - Kl. 14.06

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google