Soldater i fremrykning under angreb.

Foto: Forsvaret

Formålet med løjtnantsuddannelsen er at kvalificere den studerende til at virke som taktisk fører for en afsiddet infanterideling under feltforhold. Det betyder at varetage ledelsesfunktioner og samarbejdsrelationer på delingsniveau og i rammen af underafdelingen samt at tage ansvar for tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelsen i delingen.

 

Bliv løjtnant i Hæren

Læs mere om ansøgningsfrist, adgangskrav, uddannelsens opbygning, dine karrieremuligheder og meget mere om de enkelte uddannelser på Forsvarets karrieresite.

 

Uddannelsen er en erhvervsrettet uddannelse, der er planlagt ækvivalerende Kvalifikationsrammens niveau 4, og kvalificerer den studerende til at varetage tjenesten som delingsfører under Hærens Basisuddannelse.

 

Uddannelsens struktur og opbygning

Løjtnantsuddannelsen består af officersbasisuddannelsen på syv måneder og løjtnantsuddannelsen på fire måneder samt ca. et års tjeneste som delingsfører ved et af Hærens regimenter.

 

Officersbasisuddannelse

Officersbasisuddannelse sikrer, at du opnår grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer samt den nødvendige militære dannelse som soldat og fører på gruppeniveau, sådan at du kan fortsætte på løjtnantsuddannelsen.

 

OBS: Stregbefalingsmænd skal ikke gennemføre officersbasisuddannelsen.

 

Løjtnantsuddannelse

Løjtnantsuddannelsen kvalificerer dig til at virke som taktisk fører for en afsiddet infanterideling under feltforhold. Herunder vil du blive kvalificeret til at varetage ledelsesfunktioner og samarbejdsrelationer på delingsniveau samt, i rammen af et kompagni, at tage ansvar for tilrettelæggelse, gennemførsel og kontrol af uddannelsen i delingen.

 

Løjtnantsuddannelsen er praktisk orienteret, sådan at du efter uddannelsen kan anvende Hærens standardiserede føringsværktøjer og doktriner til at lede, uddanne og føre en militær enhed på delingsniveau under Hærens Basisuddannelse.

 

Tyngden i uddannelsen lægges på føring, der indledes med læring om delingens standarder og kampeksercits og afsluttes med læring om delingen indsat i rammen af et kompagni.

 

Væsentlige dele af uddannelsen foregår i felten, sådan at du samtidigt med den taktiske og ledelsesmæssige uddannelse opbygger et personligt og fysisk overskud.

 

Tjenesten ved Hærens regimenter kan i visse tilfælde forlænges i op til tre år efter en individuel vurdering samt efter Hærens behov.

 

Efter løjtnantsuddannelsen udnævnes du til sekondløjtnant og efter det første års tjeneste i Hæren til løjtnant.

 

Sidst opdateret 16. juni, 2020 - Kl. 09.29