Foto fra Vikingkompagniet ved Jydske Dragonregiment taget fotojournalist Nicolai Axelsen i slutningen af oktober 2017 og stillet til rådighed for Forsvaret.

Foto fra Vikingkompagniet ved Jydske Dragonregiment taget fotojournalist Nicolai Axelsen i slutningen af oktober 2017 og stillet til rådighed for Forsvaret. Foto: Nicolai Axelsen

Uddannelsen skal kvalificere dig til at bestride stillinger som officer på laveste funktionsniveau i Hæren. Uddannelsen gør dig i stand til at fungere som fører for en deling i Hæren og som næstkommanderende i en underafdeling, herunder at varetage alle opgaver på niveauet inden for planlægning og føring, ledelse samt uddannelse.

Bliv Taktisk Officer i Hæren

Læs mere om ansøgningsfrist, adgangskrav, uddannelsens opbygning, din karriere og meget mere på Forsvarets karrieresite.

 

Uddannelsen danner grundlaget for din videre udvikling og avancementer som officer i Hæren og Forsvaret.

 

Uddannelsens struktur

Uddannelsen består af fire elementer: officersbasisuddannelsen, løjtnantsuddannelsen, funktionsuddannelsen samt diplomuddannelsen.

 

Officersbasisuddannelse

Officersbasisuddannelse sikrer, at du opnår grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer samt den nødvendige militære dannelse som soldat og fører på gruppeniveau, sådan at du kan fortsætte på løjtnantsuddannelsen.

 

OBS: Stregbefalingsmænd skal ikke gennemføre officersbasisuddannelsen.

 

Løjtnantsuddannelse

Løjtnantsuddannelsen kvalificerer dig til at virke som taktisk fører for en afsiddet infanterideling under feltforhold. Løjtnantsuddannelsen er praktisk orienteret, sådan at du efter uddannelsen kan anvende Hærens standardiserede føringsværktøjer og doktriner til at lede, uddanne og føre en militær enhed på delingsniveau under Hærens Basisuddannelse.

 

Tyngden i løjtnantsuddannelsen lægges på føring, der indledes med læring om delingens standarder og kampeksercits og afsluttes med læring om delingen indsat i rammen af et kompagni.

 

Væsentlige dele af uddannelsen foregår i felten, sådan at du samtidigt med den taktiske og ledelsesmæssige uddannelse opbygger et personligt og fysisk overskud.

 

Funktionsuddannelse

Funktionsuddannelsen sikrer, at du opnår grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer samt den nødvendige militære dannelse som officer. Eksempelvis inden for militært engelsk, militær fysisk træning, forvaltning, patruljetjeneste og skydeledelse samt på din personlige udvikling, dine lederevner, din vilje og dit mod.

 

Diplomuddannelse

Den Militære Diplomuddannelse udvikler dine personlige og faglige kompetencer som officer i Hæren. De tre primære fag er strategi, ledelse og føring samt taktik, hvoraf mest tid anvendes på taktik. Med diplomuddannelsen i ryggen skal du kort fortalt:

 

  • kunne forklare og perspektivere Danmarks sikkerhedspolitiske ageren,
  • kunne uddanne og motivere dine soldater til at følge dig samt
  • kunne lave en plan for indsættelsen af din enhed og føre den frem til målet og løsningen af den opgave, som du er givet.

 

Efter officersuddannelsen udnævnes du til premierløjtnant.

 

Funktionsuddannelsen og diplomuddannelsen gennemføres på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot.

 

Sidst opdateret 16. juni, 2020 - Kl. 09.28

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google