Foto fra Vikingkompagniet ved Jydske Dragonregiment taget fotojournalist Nicolai Axelsen i slutningen af oktober 2017 og stillet til rådighed for Forsvaret.

Foto: Nicolai Axelsen

Uddannelsen skal kvalificere dig til at bestride stillinger som officer på laveste funktionsniveau i Hæren. Uddannelsen gør dig i stand til at fungere som fører for en deling i Hæren og som næstkommanderende i en underafdeling, herunder at varetage alle opgaver på niveauet inden for planlægning og føring, ledelse samt uddannelse.

Uddannelsen danner grundlaget for din videre udvikling og avancementer som officer i Hæren og Forsvaret.

 

Uddannelsens struktur

Uddannelsen består af fire elementer: officersbasisuddannelsen, løjtnantsuddannelsen, funktionsuddannelsen samt diplomuddannelsen.

 

Officersbasisuddannelse

Hærens officersbasisuddannelse skal sikre, at du opnår grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer samt den nødvendige militære dannelse som soldat og fører på gruppeniveau, der gør det muligt for dig at fortsætte på løjtnantsuddannelsen.

 

Løjtnantsuddannelse

Løjtnantsuddannelsen skal kvalificere dig til at virke som taktisk fører for en afsiddet infanterideling under feltforhold. Herunder vil du blive kvalificeret til at varetage ledelsesfunktioner og samarbejdsrelationer på delingsniveau og i rammen af underafdelingen samt tage ansvar for tilrettelæggelse, gennemførsel og kontrol af uddannelsen i delingen.

 

Funktionsuddannelse

Funktionsuddannelsen skal kvalificere dig til at bestride stillinger som officer på laveste funktionsniveau i Hæren. Funktionsuddannelsen skal ses i sammenhæng med de øvrige uddannelseselementer, som er beskrevet i nærværende rammestudieordning.

 

Diplomuddannelse

Den Militære Diplomuddannelse skal bidrage til, at du udvikler dine personlige og faglige kompetencer til selvstændigt at kunne varetage opgaver som officer i Hæren på funktionsniveauet premierløjtnant. Du skal kunne vurdere, reflektere over og anvende teoretiske og metodiske elementer, der indgår i officerens militære praksis. Det omhandler primært militær ledelse, militære operationer og militær strategi.

 

Sidst opdateret 16. juni, 2020 - Kl. 09.28

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google