Organisatorisk effekt
Kurset muliggør, at Forsvaret kan kæmpe effektivt i operationsmiljøet cyberspace og opretholde egen handle- og bevægelsesfrihed deri.

Formål
Efter kurset kan deltageren rådgive en styrkechef i relation til planlægning af a) militære operationer i cyberspace og b) militære operationer der er afhængige af handle- og bevægelsesfrihed i cyberspace.

Forudsætninger
Målgruppen er officerer er involveret i operativ planlægning i højere taktiske stabe eller på værnsfælles niveau.

Ansøgere skal have kendskab til principperne for operationsplanlægning. Det er derudover en fordel at have praktisk erfaring hermed.

Læringsudbytte
Viden
I relation til praksis kan deltageren:
• Beskrive cyberspace som militært operationsmiljø.
• Redegøre for de overordnede juridiske og sikkerhedspolitiske forhold relateret til militære operationer i cyberspace.
• Bedømme mulighederne for at skabe effekter i og gennem cyberspace.

Færdigheder
Deltageren kan i praksis:
• Bidrage til operationsplanlægning.
• Skriftligt og mundtligt formidle viden om militære operationer i cyberspace til en styrkechef og andre stabsmedarbejdere, der ikke har forhåndsviden om cyberspace og cyberspaceoperationer.

Kompetencer
Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre:
• Redegøre for behovet for tiltag over for fjendtlige kampmidler i cyberspace.
• Bidrage til planlægningen af selvstændige cyberspaceoperationer.
• Integrere cyberspaceoperationer i planlægningen af konventionelle operationer.
• Rådgive om militære muligheder og begrænsninger i cyberspace.

Indhold
Kurset er inddelt i fire temaer:
• Introduktion til cyberspace
• Cyberspaceoperationer
• Integrerede operationer
• Planlægning af cyberspaceoperationer

Læringsaktiviteter
Fjernundervisning gennemføres som en blanding af selvstudie og online læringsaktiviteter.
 
Deltageren skal have adgang til kursets online læringsplatform i kursusperioden.
 
Pensum består af et mindre antal tekster på engelsk. Obligatorisk læsestof vil fremgå af undervisningsplanen.
 
Deltageren skal afsætte op til en halv dag ugentligt under fjernundervisningen til gennemførelse af læringsaktiviteterne.
 
Tilstedeværelsesundervisning gennemføres som en blanding af forelæsninger og gruppearbejde og er berammet til fire dage inden for normal arbejdstid.

Fjernundervisning: mandag 19 OKT – søndag 06 DEC 2020. Tilstedeværelsesundervisning: mandag-onsdag 07-09 DEC 2020.
 
Der åbnes for adgang til kursussiden på Moodle 19 OKT 2020. Adgang til kursussiden lukkes efter seks år.

Eksamen / Prøve / Certificering 
Der er ingen afsluttende eksamen på kurset.

Der gennemføres løbende kontrol med deltagerens engagement i kursets læringsaktiviteter og kvaliteten af de gennemførte opgaver. Utilfredsstillende indsats kan medføre afgang fra kurset.

Der opnås kvalifikation (Q) i DeMars.

Bemærkninger 
Påklædning under tilstedeværelsesundervisning: MTS.

Fjernundervisningen gennemføres IKKE-KLASSIFICERET. Tilstedeværelsesundervisningen gennemføres TIL TJENESTEBRUG.

Relaterede kurser
Cyberspace Operations and Cyber War (COCW).
SAP ID: D-objekt 03569466.

International Cyberspace Education (ICE).
SAP ID: D-objekt 04042035.

FSR 600 – Værnsfælles IT Grundkursus (VF IT GRU).
SAP ID: D-objekt 03479562.

FSR 900 – Grundlæggende IT- og Cybersikkerhed.
SAP ID: D-objekt 03195703.

Kursusoplysninger

09. Juli 2020 
 
 
M300 involveret i operativ planlægning i højere taktiske stabe eller på værnsfælles niveau
 
 
Min. 6 - max. 24
 
 
Niveau 6 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring (erhvervsakademiniveau)
 
 
65 timer 
 
 
8 ugers blended learning
 
 
I arrangementsstyring
 
 

Gratis

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 Købehavn Ø

KL Henrik Palbo 
Institut for Militær Teknologi, Forsvarsakademiet
E-mail: HEPA@fak.dk
FIIN: FAK-IMT-07
Tlf.: +45 728 17379

MJ Thomas Galasz Nielsen
Center for Militær
Teknologi,
Forsvarsakademiet
E-mail: THNI@fak.dk
FIIN: fak-imt-ch
Tlf.: +45 728 17579

Koncernfælles Kursusadministration
E-mail: FAK-KTP-KFKA@mil.dk
Tlf.nr. 72817200

03974128

EITEKNIKCOOL

Sidst opdateret 1. september, 2020 - Kl. 14.29

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google