Formål

STYR I har til formål at give kursisten en teoretisk og praktisk forståelse for Forsvarets styring, herunder en viden om de tilhørende styringsdokumenter, som sætter kursisten i stand til at bruge Forsvarets styringsdokumenter i forbindelse med egen styring og ledelse.

 

Forudsætninger

Have gennemgået VUT I for ledere eller tilsvarende.

 

Læringsmål

Efter afslutningen af kurset vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer

 

Viden:

Viden og forståelse for Forsvarets grundlæggende styringsprocesser og opgaver med tilhørende teknologier.

 

Færdigheder:

Kunne forstå og anvende Forsvarets styringsbegreber og dokumenter.

 

Kompetencer:

Selvstændigt kunne løse styringsmæssige problemstillinger, gennem at inddrage og udnytte Forsvarets styringsdokumenter

 

Indhold

6 moduler:

 • Forsvarets styring.
 • Forsvarets styringsprincip - mål- og resultatstyring.
 • Forsvarets styringsprocesser og opgaver
 • Forsvarets styringsdokumenter
 • Forsvarets styring og LEAN
 • Forsvarets udvikling af styring

 

Undervisnings- og studiemetoder

Undervisningsform:

 • Kurset gennemføres som internatkursus
 • Inden kursus opstart skal kursisten, i samarbejde med sin chef, have gjort sig klart hvilke konkrete forventninger kursisten har og hvordan kurset siden skal udnyttes.
 • Der fremsendes pensummateriale til kursistens egen forberedelse. Som det forventes er studeret inden kursus start, 30 sider.
 • Pædagogisk tanke: De enkelte moduler gennemføres efter følgende skabelon:
  • 1/3 oplæg under kursistinddragelse
  • 1/3 gruppearbejde
  • 1/3 fremlæggelse, drøftelse og videndeling samt afrunding

 

Arbejdsbelastning

1,5 ECTS point (35 timer ):

 • Besvarelse af forventningsafklaring 3 uger før kurset (1 time)
 • Forberedelse af egne styringsforhold case og læsning af pensum (4 timer).
 • 3 tilstedeværelsesdage (28 timer).
 • Evaluering 3 måneder efter kurset (1 time).

 

Prøvebestemmelser / Certificering

Der tildeles Q i DeMars på baggrund af 3 dages tilfredsstillende deltagelse i kursus.

 

Bemærkninger

Kurset er tiltænkt M321 niveau og opefter, kurset er derfor også åbent for alle majorer/orlogskaptajner eller tilsvarende civile eller derover. Erfarne seniorsergenter og tilsvarende civile ledere i forsvaret er velkomne til at søge.

Kursusoplysninger

Kurset henvender sig primært til kaptajnsniveauet og højere ledelsesniveauer samt AC/C300 niveauet

I arrangementsstyring
(Forsvarets intranet)

3 dage

Hvert kursus tilbydes to gange årligt.

Koncernfælles Kursusadministration
Tlf.: 728 17200
E-mail: fak-ktp-kfka@fiin.dk

FAK-KTP-KFKA
728 17192

Sidst opdateret 31. august, 2020 - Kl. 14.12