Organisatorisk effekt

Organisationer der holder effektiver møder sparer tid, skaber solide løsninger, får udnyttet medarbejdernes kompetencer/viden og får skabt en fælles mening om de
opgaver organisationen løser. Der er et kæmpe potentiale for at styrke opgaveløsningen, sammenholdet og trivslen i det daglige arbejde ved at fokusere på, hvordan I holder møder.

 

Formål

Formålet er at sætte deltageren i stand til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og styre konstruktive møder med minimal spildtid, samt at se faldgrubberne ved ineffektive møder.

 

Læringsmål

Efter afslutningen af kurset antages deltageren at have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

 • Kan forklare mødelederens rolle og ledelse af møder koblet til effektive møder.
 • Kan diskutere hvordan forskellige mødetyper og beslutningsformer påvirker proces og ledelse.
 • Kan reflektere over egen rolleindtagelse som mødeleder før, under og efter møder.

 

Færdigheder

 • Kunne udarbejde mødeindkaldelse, dagsorden og mødereferat.
 • Kunne anvende spørgeteknik og aktiv lytning som værktøjer til at opnå effektiv mødeafholdelse.
 • Kunne give feedback til andre mødeledere for at optimere møder.

 

Kompetencer

 • Kunne foretage selvstændig mødeledelse under hensyntagen til en hensigtsmæssig brug af egne og andres ressourcer, jf. Forsvarets Ledelsesgrundlag.
 • Kunne identificere egne læringsbehov med henblik på at udvikle praksis som mødeleder.

 

Indhold

På kurset veksles mellem korte teoretiske indlæg og praktiske øvelser, hvor deltageren gør egne erfaringer og får mulighed for at afprøve de gennemgåede teorier.

 

Deltagerne prøver mødelederrollen og modtager feedback.

 

De praktiske øvelser tager udgangspunkt i deltagernes praksis.

 

Der arbejdes med følgende emner:

 1. Mødelederens rolle og ledelse.
 2. Mødeindkaldelse, dagsorden og mødereferat.
 3. Mødetyper og beslutningsformer.
 4. Dialog og kommunikation.
 5. Spørgeteknik og aktiv lytning.
 6. Beslutningsformer under møder.

 

Vidensgrundlag

Kurset arbejder med den forståelse:

- for ledelse, der præsenteres i Forsvarets ledelsesgrundlag og Pierce/ Cronens gamemaster teori,

- for kommunikation, der hentes fra den systemiske coaching,

- for menneskesynet og tilgangen til andre, fra den anerkendende ledelsesform og endeligt

- for møder, fra nyeste forskning og viden på feltet.

 

Undervisnings- og studiemetoder

Kursets samlede belastning er vurderet til ca. 4 timers forberedelse og 2 dages tilstedeværelse

 

Kurset gennemføres over 2 dage. Begge dage normalt i tidsrummet 0900 til 1700.

 

Tilstedeværelsesdelen er primært at træne afholdelse af forskellige typer møder, hvor der gives feedback på mødelederen og feedback på feedbacken, der så bruges til at optimere næste træning/øvelse af møde.

 

Prøvebestemmelser / Certificering/ Kontrol

Efter tilfredsstillende tilstedeværelse tildeles Q i DeMars.

 

Bemærkninger

Kurset gennemføres IKKE som internat. Er der deltagere, der ønsker overnatning i forbindelse med kurset er dette ved egen foranstaltning.

 

Relaterede kurser

Kurset kan med fordel tages i sammenhæng med:

Kursusoplysninger

Maj 2021

Ledere og mellemledere eller sagsbehandlere, der fungerer som mødeledere i dagligdagen.

20 timers total belastning

4 timers individuel forberedelse og 2 dage med daglig tjeneste, normalt 9-17

I arrangementsstyring

8 uger før

Forsvarsakademiet

Institut for Ledelse og organisation

Major Lennart Jeppesen

Institut for Ledelse og Organisation

E-mail: lsje@fak.dk

FIIN: FAK-ILO-21

Telefon: +45 72 81 75 45

Koncernfælles Kursusadministration

Tlf.: +45 72 81 72 00

E-mail: fak-ktp-kfka@mil.dk

03168539

EFADMMØDLED

Sidst opdateret 31. august, 2020 - Kl. 16.22