Organisatorisk effekt

Militær ledelse handler om at skabe gode vilkår for dine medarbejdere.  På KURS 1 arbejdes der med den militære ledelse som en måde at gå til sin ledelsesopgave på.

 

Med Forsvarets Ledelsesgrundlag som udgangspunkt arbejdes der med din praksis omkring dialog, koordinering, anerkendelse og der suppleres med metoder og alternative muligheder.

 

Formål

Formålet med KURS 1 er med Ledelsesgrundlaget som referenceramme, at kvalificere og styrke dig i relation til dagligdagens ledelsesmæssige udfordringer med udgangspunkt i kommunikation og autentisk ledelse.

 

Forudsætninger

Kurset henvender sig primært til ansatte i Forsvaret med minimum 2-5 års ledelseserfaring. For civile ledere kræver deltagelse forudgående gennemførelse af KURS - BASIC.

 

Læringsmål

Efter afslutningen af KURS 1 vil deltageren have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

Viden om militær ledelse set fra et historisk perspektiv.

Viden om anerkendende ledelse.

Viden om autentisk ledelse.

Viden om spørgsmåls betydning i den militære ledelse.

Viden om Forsvarets Ledelsesgrundlag.Viden om det autentiske dilemma, mellem virksomheden værdier og egne personlige værdier.

Viden om egne kernekvaliteter

 

Færdigheder

Kunne omsætte viden om anerkendende ledelse til på et personligt plan at arbejde med udviklingspunkter i eget virke som militær leder.

På et praktisk og handlingsorienteret niveau at kunne anvende metoder og kommunikation til at lede eller facilitere arbejds- og udviklingsprocesser ved egen enhed.

Kunne analysere kommunikationsprocesser m.h.p. at styrke den daglige kommunikation og relationsudvikling.

 

Kompetencer

I en uforudsigelig verden, at kunne håndtere ledelsesmæssige opgaver i kontekst af forsvarets ledelsestænkning, herunder udvælge egne begrundede standpunkter og handlinger samt formidle disse.

Den studerende skal kunne forholde sig refleksivt til egne værdier og organisationens værdier forhold til eget lederskab.

 

Indhold

  • Forsvarets Ledelsesgrundlag.
  • Anerkendende ledelse.
  • Spørgsmålstyper.
  • Koordination af mening og handling.
  • Autentisk ledelse. Kernekvaliteter.
  • Det narrative perspektiv.

 

Undervisnings- og studiemetoder

I kurset indgår teoretiske oplæg, øvelser og refleksionsperioder. Vi sætter din historie i centrum for refleksion og drøftelse og du indgår i et forpligtende samarbejde om erfaringsudveksling, refleksion og læring. Kurset er et intensivt forløb, som kræver gensidig åbenhed og involve­ring.

 

Der vil under kurset være indlagt pauser med henblik på individuel refleksion og mulighed for fysisk aktivitet.

 

Prøvebestemmelser / Certificering

Ingen.

 

Bemærkninger

Forsvarets ledelsesgrundlag (evt. som E-læring) kan med fordel genbesøges inden deltagelse i kurset.

Kursusoplysninger

OKT 2019

Ansatte i Forsvaret med minimum 2-5 års ledelseserfaring

Niveau 5 kvalifikationsrammen for livslang læring

Kursets belastning svarer til 1 ECTS-point

3 dage (internat)

I arrangementsstyring.

3 uger før kursusstart.

Eksterne kursister:

Kr. 9.800 for deltagelse

Forsvarsakademiet

Svanemøllens Kasserne

Ryvangs Allé 1-3

2100 København

KN Carl-Erik Storskov  

Institut for Ledelse og Organisation

Internet:

ILO-LU-06@fak.dk

Fiin: FAK-ILO-LU-06

Tlf.: +4572817536

Forsvarsakademiet

FIIN: FAK-KTP-KFKA

Tlf.:  +45 72 81 72 00

D-objekt:

02572924

EMLEDKURS1

Sidst opdateret 31. august, 2020 - Kl. 14.19