Formål

Formålet med KURS - BASIC er, at styrke dig som leder i Forsvaret. Du vil få en forståelse for forsvarets organisation og opbygning ligesom du vil få indsigt i forsvarets plan for styring, og hvordan det påvirker din hverdag som leder i forsvaret.

 

Forudsætninger

Det er en forudsætning, at du til dagligt har et ledelsesansvar, da egen praksis vil blive inddraget i undervisningen.

 

Læringsmål

Efter afslutningen af kurset forventes den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

Efter kurset skal deltageren have viden om:

 • Forsvarets opbygning og styring, samt kunne forholde denne viden til egen organisation, og hvad det betyder i hverdagen.
 • Ledelse i Forsvaret set igennem ledelsesgrundlaget for derved at kunne anvende dette til udøvelse af god ledelse.

 

Færdigheder

 • Deltageren kan anvende forståelsen om Forsvaret som rettesnor for udøvelse af god ledelse.
 • Deltageren formår at vurdere ledelsesstil ift. medarbejder og situation, således der skabes gode vilkår for opgaveløsning.
 • Deltageren kan anvende en anerkendende tilgang over for medarbejdere.

 

Kompetencer

 • På baggrund af refleksion og ny viden skal deltageren kunne udvikle sit eget lederskab.

 

Indhold

På kurset arbejdes der med:

 • Forsvarets ledelsesgrundlag og styring
 • Forsvarets Mission, Vision og strategi
 • Militærledelse
 • Kommunikationsværktøjer
 • Situationsbestemt ledelse
 • Anerkendende ledelse

 

Undervisnings- og studiemetoder

Undervisningen gennemføres som dialogbaseret lærer undervisning, med praktiske øvelser og gruppearbejde.

 

Prøvebestemmelser / Certificering

Ingen

 

Bemærkninger

Forsvarets ledelsesgrundlag (evt. som E-læring) kan med fordel gennemføres inden deltagelse i kurset.

 

Kursus for FOKUS samtaleledere kan med fordel tages inden dette kursus.

Kursusoplysninger

OKT 2019

C200, C300 og C400

Niveau 5 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

Kursets belastning svarer til 1 ECTS-point

3 dage (internat)

Via arrangementsstyring eller FAK-KTP-KFKA@mil.dk

MJ Lennart S. Jeppesen

Institut for ledelse og organisation

E-mail: lsje@fak.dk FIIN: FAK-ILO-OU05

Tlf.: +45 72 81 75 45

Koncernfælles kursusadministration

Kursusteamet

Tlf: +45 728 17201

FAK-KTP-KFKA@fiin.dk

03010962

Sidst opdateret 31. august, 2020 - Kl. 15.11