Formål

At kunne forstå teksten er en forudsætning for arbejdet med at konkretisere Kodeks VII ind i egen virkelighed og praksis. At arbejde med egen virkelighed og praksis i forhold til egen enhed er den egentlige værdi af at tage kurset. Dvs. at arbejde med egen case (at arbejde med andre cases er ikke en del af det grundlæggende kursus). Cases er en del af Moderniseringsstyrelsens tanke om at komme i dybden med gode værdier for embedsvirket. Tag kurset på Campus for at arbejde med generelle cases i forhold til centraladministrationen.

 

Forudsætninger

Deltageren på dette kursus skal have en interesse i at læse Kodeks VII i dybden og skabe nye forudsætninger for at blive en bedre og mere kompetent medarbejder i forhold til værdier og normer i Forsvaret. Kompetencerne tilegnes ved at læse Kodeks VII, og ved et studie af kilderne, der er opgivet i litteraturlisten. Desuden fungerer selvstændig refleksion eller samtaler med kolleger om teksten som centrale dele af  udbyttet af kurset.

 

Organisatorisk effekt

Læring af et fælles sprog og begreber til at tale om god og kompetent embedsvirke både i Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser. Desuden en fælles begrebsverden og et ideal med øvrige ministeriers medarbejdere og embedsmænd. En fælles referenceramme, bl.a. i forbindelse med uddannelse eller kurser i ledelse. Alt efter behov for organisatorisk effekt eller egen læring kan nedenstående læringsmål vælges.

 

Læringsmål

Dybden i din læring afhænger af tekstens betydning for din opgaveløsning og egne erfaringer. Du kan derfor vælge, om du vil være grundlæggende orienteret ved hurtigt at besvare refleksionsspørgsmålene, eller om du vil bruge mere tid og arbejde med dybere læring ved at tænke over spørgsmålene og evt. debattere med en ven eller kollega, læringsmakker eller mentor, eller vigtigst din samtaleleder. På den måde kan din læring være medvirkende til at ændre eller nuancere din praksis. 

 

Viden

Deltageren kan vælge egen dybde i læring evt. i samarbejde med samtalelederen i forhold til tidsforbrug og den ønskede kompetenceudvikling. 

 

Grundlæggende viden, hvor medarbejdere arbejder med refleksionsspørgsmål 1 og 2, forventet tidsforbrug ca. 1-2 timer.

 

Alsidig viden, hvor medarbejderen med læringsmakker/samtaleleder også arbejder med refleksionsspørgsmål 3 og 4, forventet tidsforbrug ca. 3-5 timer.

 

Kompleks viden, hvor medarbejderen drøfter refleksionsspørgsmål 5 og 6 med samtalelederen eller en udpeget mentor, forventet tidsforbrug 5-10 timer.

 

Refleksionsspørgsmålene i denne e-læring antages at give deltageren mulighed for at arbejde med egen viden og læring i en sekstrinslogik, hvor deltageren:

 

Skal have grundlæggende viden om teksten i FKOBST O.012-1, Bestemmelse om kodex VII i Forsvaret. Skal have forståelse for Kodeks VII i eget arbejde og opgaveløsning. Skal have alsidig viden om, at de syv pligter ikke er udtømmende, men er en opsamling af mange normer Skal have forståelse for idealet med syv pligter til at beskrive normer for god embedsvirke i Forsvaret. Skal kunne reflektere over komplekse sammenhænge fra centraladministrationens idealbeskrivelse af embedsmanden til egne konkrete opgaver. Skal kunne reflektere over embedsmandsvirket i centraladministrationen og meningen med udsendelse af en gestik/replik som Kodeks VII og hvilke udfordringer mulige tolkninger giver.

 

Færdigheder

Give deltageren mulighed for i det daglige arbejde fremadrettet at udvikle færdigheder og kompetencer til at bruge Kodex VII som en del af et etisk bagtæppe for embedsvirket i Forsvaret.

 

Kompetencer

Til at anvende Kodex VII øves via refleksion i forhold til egen virkelighed. Egen virkelighed retfærdiggøres i mange logikker. Kompetencen antages udviklet ved at arbejde med cases fra egen enheds virkelighed i samarbejde med primært samtalelederen.

 

Moderniseringsstyrelsen har udviklet 11 cases. Disse cases henvender sig primært til embedsmænd med ministerbetjening. Se uddannelsen på CAMPUS.dk.

 

 

Undervisnings- og studiemetoder

  • Kurset gennemføres som E-learning hvor det forventes at gennemføre refleksioner med samtaleleder eller mentor.

   

Prøvebestemmelser

Sluttest mhp. at opnå Q

 

Litteratur:

FKOBST L.200-0

Kursusoplysninger

Januar 2021

Alle fastansatte

3-5 timer

Kræver ikke tilmelding

Forsvarsakademiet (FAK)

 

Institut for Ledelse og Organisation (ILO)

KN Kim Kristiansen

FAK-ILO-20

E-mail: kikr@s.fak.dk

Telefon: +45 29 40 45 77

Koncernfælles Kursusadministration (KFKA)

FAK-KTP-KFKA

Telefon: +45 72 81 71 92

LINK

 

(Søg herefter Kodex VII i kursusoversigt øverst i bjælken)

Sidst opdateret 16. september, 2021 - Kl. 14.11