Organisatorisk effekt

Effektiv projektledelse er afgørende for at skabe organisatorisk værdi. Projekters succesrate kan øges gennem viden og kompetencer i god ledelse af projekter, samtidigt med at det styrker medarbejdertilfredshed, den forbrugt tid på projektet minimeres, dialagen til opdragsgiver styrkes og kvaliteten holdes på det aftalte niveau.

 

Formål

Du får en helhedsforståelse for de grundlæggende metoder og værktøjer i projektarbejdet. Du forstår projektformen som arbejdsredskab, og du bliver i stand til efter kurset at gennemføre projekter mere effektivt og med bedre resultat.

 

Indhold

Ved at deltage på kurset bliver du klædt på som projektleder. Der er fokus på de grundlæggende, håndgribelige projektledelsesværktøjer og kompetencer, som er afgørende og vigtige uanset projekttype. Kurset træner deltagerne i generelle og grundlæggende færdigheder i projektarbejdsformen og projektledelse. Kurset supplerer og suppleres af kurser i PRINCE2 projektstyring, men kan også stå alene.

 

Læringsmål

Efter afslutningen af kurset vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

 • Forstå projektarbejdsformen.
 • Arbejde med projekttrekanten
 • Udarbejdelse af målformulering.
 • Udarbejdelse af interessentanalyse.
 • Organisere og planlægge arbejdet.
 • Estimering og ressourceplanlægning.
 • Overlevering og nedlukning af projektet.
 • Overordnet forståelse for dynamikken i et projektteam.
 • Planlægning af din egen ledelsesindsats.

 

Færdigheder

 • Anvende projektværktøjskassen.
 • Anvende metoder til at styre og sikre fremdrift.Udnytte deltagernes stærke sider med et godt samarbejde som resultat.
 • Forstå og være bevidst om din rolle som projektleder eller deltager.
 • Forstå ledelsesprocesserne.
 • Samarbejde med interessenter.

 

Kompetencer

 • En kompetent projektleder eller – deltager, der har overblik og styr på værktøjerne.
 • En mere bevidst og dygtigere sparringspartner i forhold til interessenter og ledelse.
 • En projektleder, der kan organisere projektteamet.

 

Undervisnings- og studiemetoder

Kurset tager fat på emner, der er relevante i alle typer projekter. Det kan være interne opgaver i en virksomhed, eller opgaver, der knytter sig til samarbejde med kunder og andre interessenter udenfor virksomheden. Kurset er praktisk orienteret krydret med teorier, og du arbejder med typiske situationer i et projektforløb ud fra en gennemgående case.

 

Vidensgrundlag

Kurset trækker på grundlæggende viden om projekters gennemførelse og ledelse. Deltagerne får bogen ”Power i projekter og portefølge” af Olsson, Ahrengodt og Attrup, der giver et opdateret blik på projektledelse.

 

Yderligere information

Forsvarsakademiet har indgået en aftale med Center for Lederskab (CfL), som gennemfører undervisningen fra egne faciliteter i København (Nordhavnen).

CfL vil udsende velkomstskrivelse direkte til dit stabsnummer med de praktiske oplysninger ca. fire uger før kursusstart.

Da der ikke er indkvarteringsmuligheder ved CfL er du selv ansvarlig for at bestille indkvartering (militær/civil) samt overveje for transport mellem indkvartering og kursussted.

Der er gratis parkering ved CfL.

Der serveres ”gratis” morgenmad og frokost ved CfL. Forsvarsakademiet afregner denne udgift men du skal huske at udfylde vedrørende ”egen betalte måltider” i din rejseafregning.Kontaktoplysninger vil fremgå af din velkomstskrivelse fra CfL, men du kan anvende nedenstående i din planlægning.

 

CfL

Folke Bernadottes Allé 45

DK-2100 København Ø

+45 70 23 00 22

Kursusoplysninger

Maj 2021

Ledere med ansvar for projekter af alle størrelser

3 dage

Jf. arrangementsstyring

I arrangementsstyring

6 uger inden start

Forsvarsakademiet

Ryvangs alle 1-3

2100 København Ø

MJ Lennart Schou Jeppesen

Institut for Ledelse og Organisation (ILO)

FIIN: FAK-ILO-21

Telefon: +45 72 81 75 45

Koncernfælles Kursusadministration

E-mail: FAK-KTP-KFKA@mil.dk

Telefon: +45 72 81 72 00

01639477

Sidst opdateret 1. september, 2020 - Kl. 09.22