Bidragyderne til Forsvarsakademiets videngrundlag består af militære og civile fageksperter, der underviser, forsker og udvikler.

Foto: Forsvarsakademiet

Organisatorisk effekt

At der udarbejdes gode, korte og ensartede sagsoplæg i Forsvarets stabe for derigennem at opnå en mere ensartet sagsbehandling.

 

Formål

Kursisten bliver i stand til at anvende Forsvarets Skrivemetode, inklusiv at kunne udarbejde gode, korte og ensartede sagsoplæg til chefer i Forsvaret.

 

Forudsætninger

Sagsbehandlere og chefer i militære stabe og styrelser (NIV I/II).

 

Kurset kan også søges af medarbejdere fra niveau III.

 

Læringsudbytte

Viden

 • Have forståelse af grundlæggende regler og principper i Forsvarets Skrivemetode.
 • Have forståelse for nødvendigheden af en ensartet sagsfremstilling i militære stabe og styrelser.

 

Færdigheder

 • Skal selvstændigt kunne anvende Forsvarets Skrivemetode i udarbejdelsen af sagsoplæg til chefer i Forsvaret.

 

Kompetencer

 • Skal kunne planlægge og tage ansvar for egne og fælles sagsoplæg.
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov med henblik på at udvikle egne skrivemetodefærdigheder.

 

Indhold

Kurset er opdelt i to dele – et forudsætningsskabende e-læringsmodul (Del 1) og et tilstedeværelsesmodul/webinar (Del 2).

 • E-læringsmodulet gennemføres forud for Del 2. E-læringen er udformet som en e-bog, der skal give videngrundlag for skrivearbejdet på webinaret.
 • Tilstedeværelsesmodulet/webinaret bruges hovedsageligt til at øve udfærdigelsen af sagsoplæg jf. Forsvarets Skrivemetode.

 

Studie- og arbejdsformer

E-læringen gennemføres individuelt forud for webinaret.

 

Tilstedeværelsesmodulet/webinaret foregår som et mix af dialogbaseret undervisning og gruppearbejde (webinar: breakout-rum).

 

Prøver/eksamen/certificering

Prøveform: Kursusleders vurdering af aktiv deltagelse samt bestået overgangstest mellem Del 1 og Del 2.

Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået.

Kvalifikation: Q i DeMars.

 

Bemærkninger

FAK udbyder kurset til sagsbehandlere og chefer ved Forsvarets NIV I/II stabe.

 

Kursister skal have adgang til:

 • Internet bærbar computer med adgang til Forsvarets Elektroniske Skole/Moodle (lms.fels.dk) og med stabil internetforbindelse samt installeret Google Chrome-browser.
 • 1-2 cases fra egen praksis. Det kan være en tidligere, en aktuel eller kommende opgave. Der er ikke formkrav til cases: Det kan være et sagsoplæg, løse notater eller lign.

 

FAK udbyder udover Forsvarets Skrivemetode også kurset Sagsbehandling & Forvaltningsjura, som henvender sig til sagsbehandlere uden tidligere uddannelse eller erfaring i stabstjeneste. Del 1 af Forsvarets Skrivemetode og bestået overgangstest er et af adgangskravene til dette kursus.

Kursusoplysninger

22. april 2021

Primær målgruppe:

Sagsbehandlere og chefer ved NIV I/II stabe.

 

Sekundær målgruppe:

Sagsbehandlere og chefer fra niveau III.

Min 12 – max 20

Niveau 4
jf. kvalifikationsrammen
for livslang læring

NUL ECTS-point

8 timer i alt, fordelt på to timers e-læring og en dags tilstedeværelse.

Udbudte datoer i 2021 fremgår af Arrangementsstyring ("Min uddannelse")

Via Arrangementsstyring

8 uger før startdato, tjek dog evt. ledige pladser.

Interne deltagere: (FSV)
Eksterne deltagere: NIL

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1, 2100 Ø

MJ Olfert Rahbek
Institut for Ledelse og
Organisation
Forsvarsakademiet
FIIN: FAK-ILO-36
Tlf.: +45 25 55 22 25

MJ Allan Møller-Petersen
Institut for Ledelse og
Organisation
Forsvarsakademiet
FIIN: FAK-ILO-EU01
Tlf.: +45 72 81 71 22

Moodle: FSKM

Sidst opdateret 6. maj, 2021 - Kl. 15.13

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google