Organisatorisk effekt

Dette kursus træner lederen i at gennemføre samtaler i en ledelsesmæssig kontekst. Effekten er, at lederen efterfølgende har metoder til at indlede, styre og afslutte samtaler.

 

Formål

Formålet med samtaleteknik er, med Ledelsesgrundlaget som referenceramme, at kvalificere lederen til at gennemføre samtaler på en konstruktiv måde.

 

Forudsætninger

Kurset henvender sig til alle ledere, der ønsker opkvalificering i at gennemføre samtaler og som fungerer som FOKUS samtaleledere.

 

Læringsmål

Efter afslutningen af samtaleteknik vil deltageren have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

Generel viden om samtalers strukturering, gennemførelse og styring.

 

Færdigheder

Færdigheder til at indlede, styre og afslutte alle former for samtaler i ledelsesmæssig kontekst.

 

Kompetencer

Ved deltagelse på kurset får du en konkret metode til, hvordan du som leder sikrer, at samtaler gennemføres på en anerkendende og professionel måde.

 

Indhold

  • Samtaletyper og temaer i samtaler.
  • Håndtering af typiske reaktionsmønstre ved samtaler.
  • Metode til forberedelse, gennemførsel af og opfølgning på samtaler.
  • Træning i at strukturere og styre samtaler.Spørgsmål/spørgsmålstyper

 

Undervisnings- og studiemetoder

Kurset gennemføres som en vekselvirkning mellem korte oplæg, parvis sparring, træningsøvelser i mindre grupper og opsamling.

 

Prøvebestemmelser / Certificering

Der gives et Q i DeMars.

 

Bemærkninger

Samtaleteknik tænkes som en opfølgning på FOKUS samtaleleder, men kurset er reelt åbent for alle ledere i forsvaret.

Kursusoplysninger

Ledere og mellemledere, som fungerer som FOKUS samtaleledere.

12 - 24

0 ECTS-point

1 dag fra 08.00 – 17.00

I arrangementsstyring.

Sidst opdateret 31. august, 2020 - Kl. 15.50