Organisatorisk effekt

Underafdelingschefernes anvendelse af korrekte procedurer til håndtering af underafdelingens arbejdstid, tjenesterejser, budgettering og materielforvaltning styrker chefernes overblik og understøtter den underlagte underafdelings effektive, korrekte og ansvarlige administration – og dermed bedst mulig udnyttelse af forsvarets ressourcer.

 

Formål

Formålet med uddannelsen er at give deltageren en sådan viden og sådanne færdigheder, at pågældende er i stand til, som Chef eller næstkommanderende for en underafdeling, at forstå, kontrollere og godkende underlagt personels arbejdstid og rejser. Herudover skal deltageren have kendskab til relevante processer og DeMars logistikmoduler.

 

Forudsætninger

Følgende kurser, som alle er tilgængelige som e-læring via FELS, forudsættes gennemført:

 • DEMARS-900 DeMars Grundkursus (Q-02160826)
 • DEMARS 903T Egen arbejdstid (Q-02586330)
 • DEMARS 903R Egne rejser (Q-02586294)
 • DEMARS 905F Grundlæggende økonomi forberedelse.

 

Læringsmål

Efter afslutningen af kurset vil kursisten have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

Kursus gennemgår de dele af forvaltningsgrundlaget, som understøtter underafdelingschefens daglige administrative opgaver herunder: Variable ydelser, øvrig drift, omkostningsrammen, brigadens budgetteringsproces, materielbeholdning, indkøb, forbrugsrapporter, arbejdstid og tjenesterejser.

 

Færdigheder

Efter kursus er deltageren i stand til at:

 • Tilrettelægge og godkende arbejdstid for undergivet personel.
 • Administrere og godkende tjenesterejser.Varetagelse beholdningsansvar.
 • Udarbejde et aktivitetsbudget.

 

Kompetencer

Med støtte fra underafdelingens stabsfunktioner planlægges, tilrettelægges, gennemføres og kontrolleres underafdelingens aktiviteter i overensstemmelse med forvaltningsgrundlaget.

 

Kvalifikationer

Efter gennemførelse af kurset gives følgende kvalifikationer (Q)

 • 02218765 DEMARS FB DISPONENT ARBEJDSTID            
 • 02204204 DEMARS FB DISPONENT REJSESTYRING         
 • 02854339 DEMARS GRUNDLÆGGENDE ØKONOMI I FSV  

 

DeMars 821 kan derfor erstatte følgende kurser:

 • DeMars 916, Disponent Arbejdstid
 • DeMars 921, Disponent Rejsestyring
 • DeMars 905, Grundlæggende Økonomi i Forsvaret

 

Undervisnings- og studiemetoder

Uddannelsen som internatkursus af 5 dages varighed.

 

Den daglige tjenestetid på kurset er som udgangspunkt kl. 0800 – 2100.

 

Uddannelsen består af følgende tilstedeværelsesdele:

 • Økonomi del 1 (Grundlæggende økonomiske begreber) 7 timer. Underviser fra FRS.
 • Økonomi del 2 (Budgettering og opfølgning) 7 timer. Underviser fra HRN.
 • Materielbeholdning, 5 timer. Underviser fra FMI.Arbejdstid, 14 timer. Underviser fra FPS.
 • Tjenesterejser, 14 timer. Underviser fra FRS.

 

Kursets første modul er Økonomi del 1. Kursus afsluttes med Økonomi del 2, som indeholder en afsluttende opgave, der inddrager læringsmål fra hele kurset. Bortset fra den indledende og afsluttende del kan rækkefølgen af fagene variere.

Kursusoplysninger

OKT 2019

Deltagere og medlemmer i projekter og projektorganisationer.

5 internatkursusdage.

Jf. arrangementsstyring.

I arrangementsstyring.

6 uger inden start.

Forsvarsakademiet

MJ Jesper Meiborg

Institut for Ledelse og Organisation (ILO)

 

FIIN:

FAK-ILO-LK06

 

Tlf.:

+45 728 17273

Koncernfælles Kursusadministration (KFKA)

 

FIIN:

FAK-KTP-KFKA

 

Tlf.:

+45 728 17192

02686745

EIDMFUFUAFDC

Sidst opdateret 1. september, 2020 - Kl. 09.31