Leder og medarbejder taler sammen

Foto: Forsvarsakademiet

Organisatorisk effekt

Udviklingsorienteret kommunikation mellem leder og medarbejder, og kollegiale samtaler i enheden, der styrker opgaveløsningen, læringen og trivslen.

 

Formål

Formålet med uddannelsen er at give den enkelte deltager nye kommunikative færdigheder, der kan give samspil og retning i det daglige virke som leder. Deltageren lærer at mestre metoder til læring, udvikling og til at skabe resultater.

 

Læringsudbytte

Målet er at deltageren efter endt uddannelse/kursus har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

 • Have viden om udvalgte aktuelle nationale og internationale teoretikere og teknikker, som forbindes med coaching.
 • Kunne reflektere over de etiske overvejelser og magtforhold mellem coachen og den coachede under coachsamtalen.

 

Færdigheder

 • Kunne mestre og anvende hensigtsmæssige coachværktøjer i coachsamtalen.
 • Kunne anvende udviklende spørgsmål til både individer og grupper.
 • Kunne lede samtaler med henblik på at identificere, vurdere, innovere og udvikle.

 

Kompetence

 • Kunne tage initiativ og ansvar for udviklende dialogformer om den organisatoriske opgave, læring og udvikling, og styrkelse af sammenholdet.

 

Indhold

 • Anerkendende tilgang
 • Systemisk og ledelsesbaseret coaching
 • Feedback
 • Refleksion
 • Samtalens niveauer
 • Spørgsmålstyper
 • Ledelse af en samtale
 • Forsvarets ledelsesgrundlag

 

Læringsaktiviteter (Undervisnings- og studiemetoder)

Kurset gennemføres ved en kombination af plenumforedrag, plenumdialog, praktiske øvelser samt refleksions- og læringsforløb. Der præsenteres og diskuteres forskellige coach teorier og teknikker i plenum, hvorefter disse redskaber drøftes og bringes i anvendelse på kursisternes medbragte cases.

 

Vidensgrundlag

Kurset arbejder med den forståelse:

 • for ledelse, der præsenteres i Forsvarets ledelsesgrundlag og Pierce/ Cronens gamemaster model,
 • for kommunikation, der hentes fra den systemiske og den ledelsesbaserede coaching
 • for menneskesynet og tilgangen til andre, fra den anerkendende ledelsesform og endeligt

 

Eksamen / Prøve / Certificering

Der er ingen eksamen eller prøve på kurset.

 

Relaterede kurser

Kurset kan med fordel tages i sammenhæng med

Kursusoplysninger

Maj 2021

Mellemledere, ledere og chefer.

3 dage i tidsrummet 0800-1600

Jf. arrangementsstyring.

I arrangementsstyring

6 uger inden start

Forsvarsakademiet

Svanemøllens Kaserne

Ryvangs Allé 1

2100 København Ø

MJ Lennart S. Jeppesen

Institut for Ledelse og Organisation (ILO)

FIIN: FAK-ILO-21

Telefon: +45 72 81 75 45

Koncernfælles Kursusadministration (KFKA)

Fiin: FAK-KTP-KFKA

Tlf.: +45 72 81 72 92

03347522

EMLADCOACHBA

Sidst opdateret 30. marts, 2021 - Kl. 08.53