Forsvarsakademiets viden og indsatser understøtter, at Forsvarets medarbejdere og reserven gennem hele karrieren fleksibelt kan udvikle deres kompetencer – og stå stærkt i løsningen af Forsvarets opgaver.

 

Fremtidens militære uddannelser og kurser skal være tidssvarende og til tiden:

  • Livslang læring, der understøtter enhedernes og den enkeltes behov for ny viden og kompetencer.
  • Kortere, individualiserede læringsforløb tilpasset både grundlæggende og aktuelle uddannelsesbehov.
  • Større fleksibilitet gennem modularisering og anvendelse af fleksible læringsformer.
  • Studie- og læringsmiljø, der understøtter den militære dannelse og professionsetik.

 

Forsvarsakademiet vil være anerkendt for

Faglighed Vi leverer høj faglighed med unik kobling til praksis inden for vores militære kerneområder, og vi er anerkendte for kvaliteten af vores uddannelsesvirksomhed, uafhængige vidensproduktion, formidling samt rådgivning.

Relevans I inspirerende miljøer leverer vi relevant, tidssvarende og fleksibel læring, forskning og udvikling, der er afstemt med Forsvarets behov samt bidrager til, at det danske samfund kan tage beslutninger om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik på et oplyst grundlag.

Tilgængelighed Vi stiller vores viden og ekspertise til rådighed for Forsvaret og samfundet, og det skal være nemt for brugeren at orientere sig i vores uddannelser, kurser og vidensproduktion.

 

Derfor skal Forsvarsakademiets medarbejdere være gode til

Innovation Vi formår at omsætte nye idéer til værdifuld praksis. Vi kigger mod omverdenen for inspiration og understøtter nye løsninger og tilgange til vores kerneopgaver, herunder anvendelse af digitale værktøjer, der optimerer vores arbejdsgange og brugervenlighed.    

Relationer Vi skaber godt samarbejde på tværs af faglighed og kompetencer gennem intern og ekstern dialog og netværk til gavn for opgaveløsningen, medarbejderudvikling og forbindelsen til Forsvaret og samfundet.

Formidling Vores viden og forskning kommunikeres sådan, at modtageren forstår og kan anvende den, uanset om vi kommunikerer i en undervisningstime, et foredrag, en artikel eller over for medierne. Vores eksterne kommunikation skal være synlig, aktiv og opsøgende over for både Forsvaret og samfundet. 

Sidst opdateret 3. juni, 2020 - Kl. 09.58

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google