Besætningsmedlem på Nymfen observerer russisk fartøj.

Det danske patruljefartøj P524 Nymfen overvåger en russisk destroyers passage af Storebælt. Foto: Seniorsergent Brian, NK Nymfen

Institut for Strategi (IFS) forsker og underviser i Danmarks militærstrategiske vilkår og handlemuligheder, samt formidler viden herom. Vi sætter fokus på forholdet mellem danske sikkerhedspolitiske mål og værdier, aktuelle og potentielle sikkerhedsmæssige trusler mod Danmark, og danske militærstrategiske kapaciteter og virkemidler.

 

IFS er sammensat af forskere og militæranalytikere med civil forskningsbagrund og officers baggrund fra alle værn, hvor vi kombinerer perspektiver fra de to verdener i vores forskning. På instituttet prioriterer vi at formidle vores forskning til den danske befolkning, og instituttets forskere optræder ofte i medierne som eksperter.

Centre under Institut for Strategi

Under Institut for Strategi er følgende centre:

 

 

Forskning

Instituttets forskere beskæftiger sig bl.a. med:

  • Militærstrategi, strategiprocesser, alliancer, stormagter og strategisk kultur, herunder kompleksitetsstrategi og cyberstrategi
  • Konflikttyper og -dynamikker, hybridkrig, symmetriske og asymmetriske trusler mod Danmark og danske interesser, samt strategier til håndtering heraf.
  • Udvikling og anvendelse af nye danske militærstrategiske kapaciteter, herunder specialoperationsstyrker. 

Seneste forskning og udvikling

I Forsvarets Forskningsdatabase finder du publikationer, aktiviteter, presseklip og forskningsprojekter fra Institut for Strategi.

 

Uddannelse

Instituttets viden og forskning indgår centralt i Forsvarsakademiets uddannelser på både master- og diplomniveau. Instituttet bidrager til, at danske officerer kan tænke strategisk og levere en rådgivning, der bygger bro mellem politiske intentioner og militære virkemidler. På instituttet undervises der bl.a. i strategiske problemstillinger og uforudsigelige, komplekse situationer, hvor det er nødvendigt at træffe analytisk baserede afgørelser.

 

På masteruddannelsen bidrager IFS bl.a. med forskningsbaseret undervisning i hvordan det militære instrument spiller sammen med statens øvrige virkemidler. På diplomuddannelsen underviser IFS i Danmark som strategisk aktør og Forsvarets rolle i dansk sikkerheds- og udenrigspolitik.

 

Sidst opdateret 5. juni, 2020 - Kl. 10.17

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google