Vores udsendte soldater i Irak har fået taget dette holdbillede i anledning af flagdagen. Det er OIR Hold 10's kapacitetsopbygningskompagni, som er stillet op med dannebrogsflag.

Foto: Forsvaret

Vi forsker i militærhistorie for at analysere og forstå fortidens militære operationer og fænomener i et nutidigt lys og ud fra Forsvarets aktuelle behov. 

 

I vores forskning behandler vi militær tænkning og krigsteorier ud fra klassiske doktriner, og udfordrer dem ved at sætte dem op mod alternative og konkurrerende teorier, som for eksempel teorierne om New Wars.

 

Institut for Militærhistorie, Kulturhistorie og Krigsteori er sammensat af medarbejdere med civil og militær bagrund, og vi kombinerer perspektiver fra de to verdener i vores forskning. På instituttet prioriterer vi at formidle vores forskning til den danske befolkning, og instituttets forskere optræder ofte i medierne som eksperter.

Forskning og udvikling

Militærhistorie bruges ydermere til at udfordre og validere krigsteorier, og disse giver til gengæld en vigtig teoretisk ramme for at analysere militærhistorie.

 

Vores forskning kredser om følgende kerneområder:

  • Dansk militærhistorie og dansk militær tænkning med særligt fokus på det danske forsvar siden 1945.
  • Krigsførelsens historie siden 1800 og særligt siden 1939 med geografisk fokus på det euro-atlantiske domæne.
  • Anvendelsen af klassisk krigsteori på nutidige og fremtidige konflikter med særlig interesse i brugen heraf ved planlægning af militære indsatser og udvikling af doktriner.
  • Hvordan kulturelle analyser kan integreres i den militære planlægningsproces. Denne forskning skal gennem udvikling af praktiske analyseværktøjer give den militære stab bedre mulighed for at integrere kultur i planlægning af militære operationer. Den militære stab skal herunder kunne vurdere, hvordan den militære operation påvirker og bliver påvirket af kulturelle forhold i missionsområdet. 
  • Hvordan kan kulturforståelse og kommunikation anvendes til at opbygge tillidsfulde relationer mellem den individuelle soldat og lokale i missionsområdet. Denne forskning skal give den enkelte soldat mulighed for at kunne etablere, opbygge og gennemføre dialog med lokale, som kan danne grundlag for tillidsfuld interkulturel interaktion.

Seneste forskning og udvikling

I Forsvarets Forskningsdatabase finder du publikationer, aktiviteter, presseklip og forskningsprojekter fra Institut for Ledelse og Organisation.

 

Uddannelse

Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori underviser i krigsteori og militærhistorie på officersuddannelserne og på Master i Militære Studier. Ved siden af en række faste fag, hvor krigshistorie eksempelvis danner par med taktikundervisning, udbyder vi også valgfag. De seneste år har valgfagene blandt andet handlet om krige og konflikter i Afrika, om doktrinudvikling i et militærhistorisk lys og om Ruslands brug af militær magt. 

 

Sidst opdateret 5. juni, 2020 - Kl. 10.17

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google