JTACs og F-16

Foto: Rune Dyrholm

Webinar om Future Command 15. september 09.30-15.00

FAK Signaturkonference 2021 handler om, hvordan militære organisationer og kommandostrukturer ændres i takt med teknologiske, organisatoriske og samfundsmæssige forandringer.

 

Hvordan opererer det danske forsvar i spændet mellem fortid, nutid og fremtid? Hvordan påvirker ny teknologi det danske forsvars command-systemer? Har command ændret karakter set i lyset af samtidens globaliserede, politiserede og informationstunge missionsmiljø? Hvordan har beslutningsteknologier ændret sig over tid?  Og hvordan prioriterer Forsvaret i det hele taget innovation og nye løsninger? Dette er nogle af de centrale spørgsmål, som konferencen adresserer.

 

Oplægsholdere:

 • Sir Lawrence Freedman, Emeritus Professor of War Studies, Kings College London, UK.
 • Anthony King, Professor in War Studies, Warwick, UK.
 • Per Pugholm Olsen, Generalløjtnant, tidl. chef for NATO’s rådgivnings- og træningsmission i Irak (NMI).   

 

Sessionen faciliteres af Katrine Nørgaard, forsker, ph.d., Institut for Teknologi, FAK, samt Anne Roelsgaard Obling, lektor, ph.d., Institut for Ledelse og Organisation, FAK.

Sessionen er kun åben for Forsvaret.

 

Online forskningssessions, dialog og perspektivering 11.-14. oktober

Der gennemføres 4 sessions i uge 41 i forlængelse af webinaret.

 

Webinar: Teknologiimplementering i komplekse militære netværk

Mandag den 11. oktober kl 10-12

Den militære organisation forbereder sig på en mere dynamisk, højteknologisk og integreret kampplads, hvor flere og flere teknologier i stigende grad vil indgå i komplekse netværk. I det lys lægger webinaret op til en diskussion af de muligheder, udfordringer og håndteringer af ofte uforudsete effekter, som den militære organisation står over for, når store nye teknologiprojekter sættes i søen.

 

Webinaret forsøger at bygge bro mellem teoretiske indsigter og praksis, og har derfor form som en workshop, hvor centrale spørgsmål sættes til drøftelse mellem forskere fra Forsvarsakademiet og deltagere i Webinaret.

 

Undervejs inddrages erfaringer med teknologiimplementering gennem drøftelser med ledere og medarbejdere der er involveret i den i gangværende implementering af F35. Webinar-deltagerne vil i forlængelse af eksempler fra praksis blive inviteret til en bredere diskussion af lignende og fremtidige muligheder og udfordringer forbundet med teknologiimplementering i Forsvaret – eksempelvis udvikling og implementering af den kommende Arktis-pakke.

 

Annemarie Damkjer, ph.d., forsker, Institut for Ledelse og Organisation og Jeppe Teglskov Jacobsen, ph.d., adjunkt, Institut for Militær Teknologi.

 

Webinar: Militær innovation og retslig regulering – den nødvendige alliance på fremtidens kampplads

Tirsdag den 12. oktober kl 10-12.

På denne session kigger vi nærmere på forholdet mellem innovation og retlig regulering - to parametre, der på hver sin måde vil få afgørende betydning for fremtidens militære organisation og opgaveløsning - i relation til future command. Den retlige regulering, der søger at skabe forudsigelighed og klare, ensrettede rammer for en bred vifte af militære aktiviteter, herunder brugen af væbnet magt og udvikling og anskaffelse af materiel, anses ofte for at være en hæmsko for den innovation, der skal drive os frem mod bedre og smartere løsninger i forhold til organisation, materiel og operative koncepter.

 

I denne session anskuer vi forholdet mellem innovation og retlig regulering fra en anden vinkel. I stedet for at se forholdet mellem de to rammesættende faktorer som antagonistisk og uforeneligt, undersøger vi, hvordan inddragelse af retlige hensyn i militære innovationsprocesser i stedet kan bidrage til at legitimere og understøtte denne og fremme sandsynligheden for, at den innovation der finder sted på såvel strategisk som operativt og taktisk niveau i Forsvaret kan omsættes til forøget kampkraft i praksis.

 

Deltagerne vil blive præsenteret for såvel teoretiske perspektiver på innovation og regulering som en række cases, der illustrerer, hvordan den militære leder kan samtænke innovation og regulering. Det skaber afsættet for at diskutere deltagernes egne erfaringer med og perspektiver på de udfordringer, der viser sig i spændingsfeltet mellem innovative processer og retlige ordninger på kamppladsen.

 

Karina Mayland, ledelseskonsulent, ph.d. studerende, Institut for Ledelse og Organisation og Iben Yde, ph.d., adjunkt, Institut for Militær Teknologi

 

Webinar: Forsvarets nye doktrin for militære cyberspaceoperationer: En udforskende samtale om mødet mellem doktrin, kultur, ledelse og ny teknologi

Onsdag den 13. oktober kl 10-12.

Therese Heltberg fra Institut for Ledelse og Organisation forsker i doktrinudvikling og inviterer i denne session med ind til en spændende samtale med hovedforfatterne bag Værnsfælles Doktrin for Militære Cyberspaceoperationer, Henrik Palbo og Lasse Kronborg fra Institut for Militær Teknologi.

 

Doktrin for Militære Cyberoperationer blev udgivet i september 2019, og historien og processerne bag udgivelsen bringer flere interessante forhold i spil, som rækker langt ud over doktrinens umiddelbare tema, der er militærets anvendelse af det digitale informationsmiljø. For det første er det nyt, at Forsvaret udgiver en national doktrin, der omhandler det værnsfælles niveau. For det andet er det et helt nyt doktrinområde, som Forsvaret ikke har beskæftiget sig doktrinært med tidligere. For det tredje åbner doktrinen op for anvendelsen af et forholdsvist nyt og uudforsket domæne for den militære krigsførelse, nemlig cyberspace.

 

De spørgsmål, der åbner sig er bl.a.:

 • Hvad betyder digitaliseringen af kamppladsen? Hvilke nye muligheder og sårbarheder opstår?
 • Hvor langt kan og vil Forsvaret gå i forhold til digitalisering? Er der noget, der ikke kan digitaliseres? Og hvad er faldgruberne?
 • Hvad er formålet med doktrin? Og hvordan kan doktrin bruges til at skabe forandring, inspirere tænkning og integrere ny teknologi?
 • Hvordan ændrer teknologien militær ledelse og de militære ledere og føreres rolle?

 

Webinar: Militær organisering og teknologi i et strategisk perspektiv

Torsdag den 14. oktober 13.00-15.30

Denne session giver perspektiver på udviklingen og indførelsen af en operativ teknologi af strategisk betydning. Spørgsmålet er relevant og aktuelt, fordi Forsvaret ønsker at implementere Danish Common Operational Information Environment (DA-COIE) frem mod 2030 for at sikre et effektivt operativt informationsmiljø. Det er et projekt som skal støtte føringspraksis, og har som alle andre teknologier potentiale til at ændre eksisterende praksisser i rammen af den militære organisation. I den lange projektfase vil DA-COIE endvidere blive afhængig af teknologiske løsninger, som endnu ikke er opfundet, og skabe organisatoriske udfordringer som kan være svære at forudsige.

 

Hvad betyder det for projektet? Svarene på disse spørgsmål har både teknologisk og ledelsesmæssig strategisk karakter, fordi de medfølgende beslutninger har stor rækkevidde både i tid og for den militære organisering.

 

Anders Klitmøller, ph.d., lektor, Institut for Ledelse og Organisation og Thomas Galasz Nielsen, oberstløjtnant, institutchef, Institut for Militær Teknologi.

 

Nærmere information om konferencen og forskningssessions tilgår løbende. Hold øje med denne side og FAK sociale medier.

 • Lokation

  Online

 • Hvornår

  Start: 11. oktober, 2021 - Kl. 10.00

  Slut: 14. oktober, 2021 - Kl. 15.30

 • Tilmeld

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google