Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Studievejledning 

Hos studievejledningen kan du få rådgivning og information om officersuddannelser og videreuddannelser for officerer på Hærens Officersskole, Søværnets Officersskole, Flyvevåbnets Officersskole og Sprogofficersskolen.

Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi besvarer spørgsmål om

  • Officersuddannelsen
  • Sprogofficersuddannelsen 
  • Master i Militære Studier (MMS)

 

Start dog med at læse mere om uddannelserne på www.fak.dk/uddannelse. Her kan du se mere om ansøgningsfrister, indhold og praktiske forhold.

Hvad giver uddannelserne adgang til?
Efter gennemført officersuddannelse bliver du udnævnt til premierløjtnant og skal gøre tjeneste i Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet. Gennemgår du sprogofficersuddannelsen bliver du udnævnt til løjtnant og reserveofficer. 

Videreuddannelseskurserne giver mulighed for at søge job med større ansvar og danner grundlag for ansættelse i stillinger som kaptajn eller kaptajnløjtnant. Tilsvarende giver Master i Militære Studier kompetence til at søge stillinger som major eller orlogskaptajn. Bemærk at du ikke automatisk udnævnes efter et videreuddannelseskursus eller Master i Militære Studier. Det bliver du først når du søger en stilling på niveauet og får den.

Omlægning af videreuddannelserne medfører således en række ændringer. Det gælder opbygning og indhold, men også de studerendes og deres tjenestesteders rammer og vilkår for videreuddannelse.

Merit på Forsvarsakademiets uddannelser
Hvis du deltager i en af Forsvarsakademiets uddannelser er der i nogle tilfælde mulighed for at få merit for tidligere uddannelser. Dette gælder både hvis du er civilt eller militært uddanner. 

Se de mest gængse regler, som gælder i forbindelse med henholdsvis job-merit og uddannelses-merit.

Sidst opdateret 15-07-2020 - kl. 13:04

Studievejledning

For overordnede spørgsmål om officersuddannelserne kan du skrive til kadetliv@fak.dk eller ringe til tlf. 25552247.

Officersuddannelsen

Hæren
Kaptajn Søren Bregnhøj-Gelvad
E-mail: fak-ho-st02@mil.dk
Tlf.nr.: +4524272713
Søværnet
Premierløjtnant Uffe Christensen
E-mail: fak-sos-u06@fiin.dk
Tlf.nr.: +4572817847
Flyvevåbnet
Kaptajn Kenett Nicolai Lumbye
E-mail: fak-flos-05@mil.dk
Tlf.nr.: +4572817935

Sprogofficersuddannelsen

Kaptajn Anders Würtzen Kjelgaard
E-mail: ankj@fak.dk
Tlf.nr.: +4521423210

Master i Militære Studier

Major Claus Rohde
E-mail: clro@fak.dk
Tlf.nr.: +4572817051
 Orlogskaptajn Peter Holgersen
 E-mail: peho@fak.dk
 Tlf.nr.: +4572817046
Kaptajn Allan Therkelsen
alth@fak.dk
+45 72 81 70 61 

studiekontor

Studiekontor