Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 

Koncernfælles Kursusadministration
Vores opgave er (jf. forligsinitiativ F85) at samle al kursusadministration i Forsvarsministeriets koncern og forfine processen, så den bliver skarpere og mere effektiv – fra kursisten får motivationen eller befales til at blive kompetenceudviklet, til kompetencen anvendes i praksis.

Derfor er vi sammen med vores netværk i koncernen ved at udvikle en ny, brugervenlig og internetbaseret platform:

’Min Uddannelse’din platform til uddannelser og kurser.

Vil du inspirere udviklingen og have medindflydelse? Så kontakt os på FAK-KFKA-UDVIKLINGSTEAMET@fiin.dk.

KFKA skal bl.a. nytænke, hvordan kurser og uddannelser skal udbydes til koncernens medarbejdere og ledere i fremtiden. Vi skal gøre det mere inspirerende og let at starte et efteruddannelsesforløb således, at vi i højere grad kan understøtte de ansattes livslange læring i koncernen. Alt dette gøres i et tæt samarbejde med brugerne.

Administrationsopgaven afgrænses fra de strukturelle uddannelser så som MMS, diplom-, sergent- og sprogofficersuddannelserne, som administreres af studiekontoret og skolerne.


Hvordan gør vi det?
Vi arbejder agilt og ”spiser elefanten i små bidder”, da det giver mindst muligt tilbageløb og bedst mulighed for at tilpasse platformens processer til virkeligheden samt brugernes ønsker og behov. Vi udvikler og tester løbende med risiko for, ikke at ramme plet på alle områder i første forsøg. Derfor vil vores kollegaer muligvis opleve udfordringer i forløbet, som vi naturligvis vil løse hurtigst og bedst muligt.
Chef
Vores chef sørger for fremdrift, synergi og sammenhæng mellem boblerne. Hans opgave består i at skabe de optimale rammer, for at alle i vores organisation kan løse deres opgaver bedst muligt og på den måde skabe resultater, der gør en forskel for hele koncernen.


Kursusteam
I KFKA kursusteam varetager vi driften af kursusadministrationen og får løbende ansvaret for flere og flere kurser i takt med, at de overdrages fra de forskellige myndigheder i koncernen. Løbende gøres administrationen mere smart, ensartet og tidssvarende - med udgangspunkt i brugeren.
For at kunne løse denne massive opgave, som hidtil blev løst af op til 40 forskellige enheder i koncernen, skal der tænkes i nye processer og digitale løsninger og her kommer vores udviklingsteam ind i billedet.


Udviklingsteam
Udviklingsteamet er ansvarligt for 'Min Uddannelse' - din platform til kurser og uddannelser. Vi er i fuld gang med at udvikle en ny og moderne platform til at vise og administrere kurser i hele koncernen (tænk: hotels.com fyldt med kurser og uddannelser).


Datamanager
Datamanagerens opgave er at synliggøre relevant data for at få større effekt ud af de mange ressourcer, der bruges på efteruddannelse i koncernen. Datamanageren skaber derfor mulighed for at indsamle og behandle relevant statistisk data. På den både bliver vi i stand til at kvalitetssikre koncernens omfattende kursusportefølje og vurdere, om vi udnytter ressourcerne optimalt på tværs af koncernen.


Brugerne
Vores netværk af kolleger i koncernen betragter vi også som en essentiel del af vores organisation, da de i meget høj grad bidrager til vores opgaveløsning. De deltager i vores arbejdsgrupper og giver os værdifuld støtte, sparring og feedback.

Kontakt

Koncernfælles Kursusadministration
Frederiksberg Slot
Roskildevej 28
2000 Frederiksberg
Tlf.nr.:728 17200
Mail: FAK-KTP-KFKA@fiin.dk