Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Formalia for skriftlige opgaver

Der er regler for frembringelse af skriftlige, akademiske opgaver, hvor du nedenfor kan se generelle retningslinjer. Det er dog vigtigt, at du sørger for at orientere dig i studieordningen eller kursusbeskrivelsen til dit modul, hvor de specifikke formalia fremgår.

Studieordningen angiver hvor mange normalsider din opgave må/skal fylde. En normalside svarer til 2400 tegn inkl. mellemrum. Dette omfatter opgaven med citater og noter (referencer, billedtekster, uddybende forklaringer osv.).

Dette tæller ikke med:


 • Forside/titelblad
 • Evt. forord
 • Evt. resumé
 • Indholdsfortegnelse
 • Litteraturliste
 • Bilag

NB: Hvis der står noget andet i studieordningen, skal du følge den.

For lange opgaver vil blive afvist. Bemærk at eksaminator og censor ikke nødvendigvis læser dine bilag. Bilag anvendes typisk til dokumentation for indhentning af empiri som anvendes i opgaven, og du må ikke bruge bilag som en buffer til at gøre selve opgaven længere end det tilladte antal tegn. Man skal kunne følge opgavens argumentation uden at læse bilag.

Hvis din opgave skal indeholde et resumé, skal det som udgangspunkt skrives på engelsk. Dette gælder uanset om opgaven er på engelsk. Hvis der er angivet noget andet i studieordningen, skal du følge den.
Når du skriver opgaver på FAK, skal du bruge en af referencestilene fra The Chicago Manual of Style. Grundlæggende findes der to stilarter i Chicago, author-date og notes and bibliography.

Du skal vælge den stilart, som følger den akademiske tradition inden for det fagområde, du skriver ind i. Inden for natur- og socialvidenskaberne anvendes typisk author-date, mens notes and bibliography anvendes inden for sprog, historie og kultur.

Hvis du er i tvivl om, hvilken stilart du skal vælge, så spørg din underviser.

Du kan finde mere information om referencestilene her. FAK anbefaler, at du bruger et referencehåndteringsværktøj til at holde styr på dine referencer i dit dokument.

Der er ikke nogen faste krav til layout i forbindelse med akademiske opgaver på FAK. Det afgørende er, at du vælger et layout, som er læsevenligt og velegnet til den genre af opgaver, som du skriver.

Nedenstående retningslinjer er et forslag til layout, som du kan vælge at gå ud fra. Det er lavet med udgangspunkt i Forsvarets designmanual og tilpasset for at gøre opgaven nemmere at rette for eksaminator og censor.

 • Brødtekst skrives med skrifttypen Arial i str. 12 med 1,5 linjeafstand.
 • Overskrift 1 skrives med skrifttypen Arial i str. 12, fed skrift, versaler og nummereres med punktum efter tallet efter systemet ”1. INDLEDNING”, ”2. PROBLEMFORMULERING” osv.
 • Overskrift 2 og højere skrives med skrifttypen Arial str. 12, fed skrift, stort begyndelsesbogstav og nummereres uden slutpunktum efter systemet ”2.1 Afgrænsning”, ”2.1.1 Tidsmæssig afgrænsning” osv.
 • Overskrifter som ikke indgår i opgavens kapitelinddeling skal skrives som overskrift 1, men uden nummerering, fx ”INDHOLDSFORTEGNELSE”.
 • Sidetal skrives i nederste højre hjørne efter systemet ”Side X af Y” med skrifttypen Arial i str. 8.
 • Fodnoter skrives med skrifttypen Arial i str. 10.
 • Eventuel klassifikation skrives centreret i sidehoved og sidefod med skrifttypen Arial i str. 12 og versaler, fx ”TIL TJENESTEBRUG”.
 • Al tekst skrives med sort farve, med mindre du har en særlig årsag til at skrive med en anden farve.

 

Forsvarets Designmanual kan findes på FIIN som FKOVEJL 300-0. Underviser kan bestemme, at der på et bestemt modul gælder særlige retningslinjer for layout, som du i så fald skal følge.

FAK anbefaler, at du anvender en referencemanager til at holde styr på dine henvisninger. På den måde får du hjælp til at stille henvisninger og litteraturliste korrekt op, og du sparer en del tid.

Der findes forskellige gode referencemanagere, fx Zotero, Mendeley, EndNote eller RefWorks. Forsvarsakademiet anbefaler Zotero, men du går ikke galt i byen ved at vælge en af de andre.

Zoteros styrke er, at det kan holde styr på mange forskellige typer af referencer, at det kan synkronisere dokumenter, at der er gode samarbejdsfunktioner, og at det er gratis. Man kan også få adgang til sit Zotero-bibliotek fra telefonen gennem trejepartsapps.

Forsvarets Bibliotekscenter har udarbejdet en vejledning til Zotero, som kan findes her.

 • Åbningstider
 • Mandag - tirsdag: Kl. 8.00 - 16.00
 • Onsdag - fredag: Kl. 8.00 - 15.00
 • Lørdag - søndag: Lukket