Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Eksamen

Formålet med eksamen er at bedømme i hvilken grad den studerende opfylder de læringsmål, der er fastsat for uddannelsens moduler og fag i studieordningen. Der afholdes som hovedregel ordinær eksamen ved afslutningen af et undervisningsforløb. Art og omfang af eksamen fremgår af studieordningen.

Bestemmelse for eksamen omfatter bekendtgørelser for samtlige uddannelser udbudt af Forsvarsakademiet, herunder Master i Militære Studier, professionsbacheloruddannelserne, officersuddannelserne inklusiv diplomuddannelsen, sprogofficersuddannelsen, videreuddannelseskurser samt Forsvarsakademiets øvrige kurser, hvor der gennemføres eksamen.

Se desuden bilag 1 til bestemmelse for eksamen, indeholdende vejledning til censorer vedrørende inhabilitet ved censorvirket.

  • Åbningstider
  • Mandag - tirsdag: Kl. 8.00 - 16.00
  • Onsdag - fredag: Kl. 8.00 - 15.00
  • Lørdag - søndag: Lukket