Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Lær russisk på to år

Som sprogofficer i russisk bliver du i stand til at fungere som tolk og kulturvejleder i russisktalende områder. Du lærer at tale russisk fra bunden, og du får et solidt indblik i den russiske kultur og historie.

Det er hårdt arbejde at lære et nyt sprog på to år - også fysisk. Du skal lære ca. 80 nye ord om dagen, så du må regne med en masse hjemmearbejde. Derfor kan du også bo på kasernen, mens du tager uddannelsen. Når du er færdig med uddannelsen, tegner du en kontrakt med Forsvaret på fire år som reserveofficer. I løbet af den periode kan du blive udsendt som sprogofficer i op til 10 måneder.

 

Du kan søge nu!

Uddannelsesstart
Forventligt primo august 2020

Ansøgningsfrist
Mandag den 9. december 2019

 • Du er mindst 18 år ved uddannelsesstart
 • Har bestået en gymnasial uddannelse ved uddannelsesstart som STX, HTX, HHX, HF eller tilsvarende, med et gennemsnit på 7; ny skala (8 gammel skala). Særligt skal karaktererne i sprogfagene være gode. Sprogfagene skal som udgangspunkt være taget på A-niveau.
 • Mindst 155 cm høj
 • Normalt mørkesyn
 • Du skal kunne sikkerhedsgodkendes. Se mere på Forsvarets Efterretningstjeneste

MODUL I

Sted:
Forsvarsakademiet, Svanemøllen

Tid:
08:00 – 17:30

Indhold:

 • Introduktion til uddannelsen
 • Sprogprøver i sproglaboratorium
 • Kundskabsprøver
 • 2 interviews; med henholdsvis skolens ledelse, samt sproglærer
 • Afgørelseskommission hvorvidt ansøger går videre til optagelsesmodul IIMODUL II

Sted:
Forsvarets Rekruttering i Jonstruplejren, Ballerup

Tid:
07:45 – 16:30

Indhold:

 • Styrketest, coretest, niveau 2
 • Løbetest minimum 2.400 meter på 12 minutter
 • Erhvervspsykologisk rettet interview
 • Helbredsundersøgelse
 • Afgørelseskommission hvorvidt ansøger er fundet egnet til uddannelsen.
Under uddannelsen får du ca. 21.000 kr. om måneden i løn.