Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Fortsættermodul

Du udvider fortsat din viden og dine færdigheder inden for sprog og kultur. I sprogundervisningen raffinerer du din grammatiske viden inden for målsproget, udvider dit ordforråd og udvikler tale-, lytte-, læse- og skrivefærdigheder. Hertil kommer nye kompetencer som oversættelse og situationsforståelse. Under den militærfaglige uddannelse opnår du grundlæggende viden om taktik på delings-, kompagni- og bataljonsniveau i hæren.

Uddannelsen foregår på Forsvarets Sprogskole ved Forsvarsakademiet i København.

Fag på Fortsættermodul:

Fortsættersprog (alment sprog, fortsætterniveau)
Du udvikler dit ordforråd på målsproget og din grammatiske forståelse. Hovedvægten er på det talte sprog. Målet er at opnå niveauet ”forsvarlig professionel kompetence” i lytte-, tale-
og læsefærdighed og ”begrænset professionel kompetence” i skrivefærdighed.

Oversættelse (alment sprog)
Du nærmer dig et niveauet ”forsvarlig professionel kompetence” i skriftlig oversættelse fra målsproget til dansk og ”begrænset professionel kompetence” fra dansk til målsproget. Du får endvidere evnen til at formidle viden mellem forskellige kulturer.

Situationsforståelse (alment sprog)
Du lærer at analysere sociale situationer i målsprogets regioner, så du kan handle og tale i overensstemmelse med lokale sociale normer.

Religion og identitet
Du får indsigt i lokale, regionale og globale faktorer, der aktuelt påvirker identitet og religion i den givne region. Du skal derudover – med henblik på vejledning af militært personel – udvikle evnen til at formidle generelle religions- og identitetsmæssige faktorers betydning i det interkulturelle møde.

Taktik
Du får indblik i Hærens operative struktur, taktiske begreber og deres funktion og anvendelse samt i procedurer for stabsarbejde. Faget er første modul i ”Tema Militære Operationer”.

Skyttetjeneste
Du vedligeholder fortsat dine praktiske militære færdigheder, så du kan løse opgaver som militær tolk og kulturvejleder i et missionsområde.

Militær Fysisk Træning
Du får viden om militære træningsformer og metoder og opbygger fysisk robusthed, så du kan virke som soldat i et missionsområde.