Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Basismodul

Under basismodulet får du grundlæggende færdigheder og elementær viden inden for målsproget og regionen, som sproget tales i. Militært repeteres dine færdigheder og viden fra Hærens Sergentskole, samtid med at du opnår større indsigt i grundlæggende militær tænkning.


Uddannelsen foregår på Forsvarets Sprogskole ved Forsvarsakademiet i København.


Fag på basismodul:

Sprogforståelse
I sprogtimerne arbejder du med at udvikle elementær sproglig bevidsthed og forståelse af fundamentale sproglige fænomener samt erhverver dig viden, færdigheder og strategier til støtte for tilegnelsen af studiesproget. Du arbejder med dit målsprogs system, struktur, funktion og praksis og tilegner dig grammatiske grundbegreber og praktiske redskaber til sprogbeskrivelse og sprogbehandling - primært en fælles sproglig referenceramme (metasprog), sproglig terminologi og metoder til sproglig analyse.


Basissprog (alment sprog, elementært niveau)
Du træner korrekt brug af elementært ordforråd og basal grammatik for at nærme dig ”begrænset professionel kompetence” i lytte-, tale- og læsefærdighed og ”elementært niveau” i skrivefærdighed.

Historie og Politik
Du får indsigt i regionale, og nationale historiske og politiske faktorer, der påvirker aktører i den givne region. Du bliver også trænet i at formidle generelle historiske og politiske faktorers betydning i det interkulturelle møde.

Skyttetjeneste
Du vedligeholder dine praktiske militære færdigheder, så du kan løse opgaver som militær tolk og kulturvejleder i et missionsområde.

Militær Fysisk Træning
Du får viden om militære træningsformer og -metoder og opbygger fysisk robusthed, så du kan arbejde som militær tolk og militær kulturvejleder i et missionsområde.

Militær Ledelse
Du får et ledelses- og uddannelsesmæssigt grundlag som basis for virket som officer, herunder forudsætningerne for at løse pålagte opgaver i funktionen som militær tolk og kulturvejleder.