Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Master i Militære Studier 
 

 

Master i Militære Studier (MMS) er en forskningsbaseret videreuddannelse for officerer, der ønsker stillinger på højeste ledelsesniveau i Forsvaret.

Uddannelse udbydes ved Forsvarsakademiet med studiestart hvert år i august. Uddannelsen afløser det hidtidige Videreuddannelsestrin II/L for officerer, og er en del af det nye uddannelsessystem i Forsvaret.

Formål

På MMS lægges der særligt vægt på evnen til at analysere, vurdere og træffe beslutninger, der omhandler operative, strategiske, ledelses- og styringsmæssige problemstillinger. Det handler blandt andet om udvikling af det teoretiske fundament for militære doktriner, operationer, det militære instruments rolle i samfundet, militær ledelse i forskellige kontekster samt relevante metoder og teorier for opgaveløsning.

Deltidsstudie

Master i Militære Studier er et deltidsstudie, som er normeret til tre år og tæller 60 ECTS point. Studiet er et deltidsstudie og foregår primært som blended learning med op til 10 undervisningsdage pr. modul.

Læs mere om studiets formål, indhold og opbygning på de underliggende sider.
Sidst opdateret 29-06-2020 - kl. 15:51
Måske er Master i Militære Studier (MMS) på Forsvarsakademiet noget for dig?

Som en akkrediteret masteruddannelse kan Master i Militære Studier som udgangspunkt søges af alle, der honorerer følgende krav:

Er officer i Forsvaret på M321 eller M322 niveau med relevant erhvervserfaring fra professionen eller civil (ansat i Forsvarsministeriets myndighedsområde) med en akademisk grad på bachelor-/diplomniveau (kvalifikationsrammeniveau 6) eller højere og minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Som officer skal du honorere gældende krav til helbred og fysisk.

Se filmen om MMS her: