Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Den Militære Akademiuddannelse 
Den Militære Akademiuddannelse
 

 

Den Militære Akademiuddannelse (MAU) er en uddannelse for befalingsmænd, der fungerer i funktionen som mellemleder i Forsvaret.

Uddannelsen bliver udbudt fra august 2020.Ansøgningsfrister bliver hvert år sat til marts og oktober.

Uddannelsens formål

Formålet med den Militære Akademiuddannelse  er at kvalificere dig som erfaren befalingsmand til selvstændigt at varetage funktioner på højere funktionsniveau i forhold til områderne ledelse i Forsvaret, værnspecifikke operationer og uddannelse i Forsvaret.

Derudover er formålet at kvalificere dig som erfaren befalingsmand til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang samt at kunne udvikle din egen praksis og understøtte Forsvarets opgaveløsning i en struktureret militær sammenhæng.
Sidst opdateret 25-05-2020 - kl. 10:08

Hvem kan søge om optagelse?

Uddannelsen tager afsæt i praksis og professionen som mellemleder i Forsvaret.
Derfor er det afgørende, at du har praktisk ledererfaring på niveauet, hvis du søger om optagelse på uddannelsen.
Sammenholdt med Forsvarets behov betyder det, at den primære målgruppe til uddannelsen er oversergenter og seniorsergenter. Den sekundære målgruppe er den erfarne sergent.


Adgangskrav

Som ansøger skal du have gennemført en af følgende adgangsgivende uddannelser for at få adgang til at blive optaget på den Militære Akademiuddannelse eller enkelte moduler herfra:

  1. Grundlæggende sergentuddannelse fra Beredskabsstyrelsen, Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet.
  2. Løjtnantsbasisuddannelse fra Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet. Løjtnantsbasisuddannelsens indhold kan variere fra værn til værn.
  3. Relevant tilsvarende uddannelse fra Nordiske lande som angivet i punkt 1. Dertil skal du desuden have mindst to års relevant fuldtids erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
  4. Optagelse via realkompetencevurdering i henhold til lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne.

Derudover kan du blive optaget af Studiechefen ved Forsvarsakademiet, hvis du har realkompetencer, som anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne, efter der er blevet lavet en individuel kompetencevurdering i henhold til lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne (videreuddannelsessystemet).


Deltidsstudie

Den Militære Akademiuddannelse gennemføres som et deltidsstudie ved siden af havende tjeneste. Uddannelsen er opgjort til 60 ECTS point, og det anbefales, at du gennemfører uddannelsen over tre år. Dog er det muligt at bruge op til seks år på at gennemføre uddannelsen.

Det er også muligt at blive optaget som enkeltfagsstuderende som supplement til anden uddannelse eller som supplement til den stilling, du er ansat i.

Indhold og opbygning

Uddannelsen gennemføres som blended learning, hvor der veksles mellem lærerstyret tilstedeværelsesundervisning og fjernundervisning. I undervisningen bliver der lagt vægt på praksisnær uddannelse, som du vil kunne omsætte i dit daglige virke som befalingsmand.

Forud for uddannelsens begyndelse skal du have gennemført fjernundervisningskursus om Krigens Love jf. retningslinjer fra Institut for Strategi.
Dette kursus vil blive introduceret på en introdag forud for uddannelsen.

Tilstedeværelsesundervisningen gennemføres centralt for de studerende efter en nærmere angivet plan i faste tidsrum på forud givne militære faciliteter.

Modulerne afholdes primært ved sergentskolerne i Varde, Frederikshavn, Karup og Haderslev. Du kan søge frit mellem kursusstederne på de værnsfælles moduler.

Fjernundervisningen gennemføres som individuelle fremgangsmåder, hvor teori formidles via en digital læringsplatform og med samarbejdsbaserede fremgangsmåder, hvor de studerende primært er ansvarlige for dialog og debat om relevante emner i den digitale læringsplatform.

Uddannelsen består af:


  • To obligatoriske værnsfælles moduler
  • To til tre værnsspecifikke moduler
  • Valgfrie FLEX-moduler
  • Afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen.

Herunder ses, hvilke moduler der på sigt udbydes på den Militære Akademiuddannelse. De værnsspecifikke moduler er som udgangspunkt målrettet det enkelte værn, hvorfor ansøgere fra det aktuelle værn prioriteres. Disse moduler kan dog søges af mellemledere fra alle tre værn.Ansøgning og optagelse

Du ansøger via karriere.forsvaret.dk. Ansøgningsfrist er den 20. marts 2020.
Optagelsesproceduren er stadig under udarbejdelse og vil tilgå denne side primo 2020.


Overgangsordning

Overgangsordningen er nu gældende og beskriver, hvad der kan gives merit for i forhold til tidligere gennemført videreuddannelse. Du kan orientere dig i skemaet og se, hvor meget merit du kan få. Uddannelsen skal dog være gennemført indenfor de sidste seks år. Såfremt din videreuddannelse er ældre end seks år, vil der blive tale om en realkompetenceafklaring, hvor der vil blive set på din tidligere uddannelse, tjeneste og erfaring generelt.


Modulplan 

Du kan orientere dig i modulplanen for efterår 2020 og forår 2021 her. Modulplanen giver dig et overblik over både de værnsfælles og værnsspecifikke moduler, og hvornår på året du kan tage dem. Det giver dig mulighed for at forventningsafstemme med din chef i forhold til at koordinere og planlægge dine moduler samt et indblik i, hvilke moduler du skal og ikke skal planlægge at tage i forhold til gældende overgangsordning.

Når du er blevet optaget på den samlede Militære Akademiuddannelse, skal du tage kontakt til MAU-studiekontoret med henblik på at vælge, hvilke moduler du ønsker at tilmelde dig.


Har du spørgsmål?


Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte MAU-studiekontor på fak-ktp-mau@mil.dk eller tlf. 5086 4741.