Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Forsvarsakademiets primære opgave er at uddanne officerer, der kan føre, lede, udvikle og støtte militære enheder i fred, konflikt og krig - og vores ambition er at skabe nogle af de dygtigste og mest anerkendte officerer i NATO.

Derudover udbyder vi en række leder- og specialistkurser, som baserer sig på det udviklings- og forskningsmiljø, som er akademiets andet store kerneområde.  

På Forsvarsakademiet lægger vi stor vægt på, at undervisningen, særligt på officersuddannelserne, er så praksisnær som muligt. Det betyder, at en del af undervisningen foregår på øvelser og i simulationsspil, og at der hele tiden trækkes på lærerkræfter, der selv har været udsendt i missionsområder i både danske og internationale stabe.

Forsvarsakademiets udviklings- og forskningsmiljø er tæt knyttet til uddannelserne og sikrer et højt fagligt niveau og den sidste nye viden inden for de enkelte fagområder. Samtidig trækker vi via forskningsaftaler med andre civile og militære forsknings- og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland en lang række eksterne undervisere og forskere ind for at undervise på både master- og diplomuddannelserne. 

 

Studievejledning

Du er velkommen til at kontakte vores studievejledning, hvis du har spørgsmål til vores uddannelser eller kurser.

Studievejledning

Officersuddannelser

Du kan blive officer i Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet ved at tage en officersuddannelse ved Forsvarsakademiet. Via linket kan du læse mere om vores forskellige studieretninger på de tre officersskoler.

Se alle officersuddannelser

Sprogofficersuddannelsen

Du kan blive sprogofficer ved Institut for Sprog og Kultur. Her lærer du et sprog på højt niveau, og møder verden gennem en ny kulturforståelse.

Læs mere om sprogofficersuddannelsen

Studienævn

Forsvarsakademiet har tre studienævn for henholdsvis officersuddannelserne ved Hærens, Søværnets og Flyvevåbnets officersskoler, sprogofficersuddannelserne og Master i Militære Studier.

Læs mere om studienævnene her

Studieadministration

Her finder du alt om Forsvarsakademiets uddannelser vedr. studievejledning, studienævn, studiekontor, eksamen, formalia etc.

Besøg studieadministrationen her

FELS

Forsvarets Elektroniske Skole også kaldet FELS er din indgang til fjernundervisning.

FELS er et webbaseret fjernundervisningskoncept.

FELS
Master i Militære Studier

Master i Militære Studier er en forskningsbaseret videreuddannelse for officerer, der ønsker stillinger på højeste ledelsesniveau i Forsvaret.

Master i Militære Studier
Kurser


Forsvarsakademiet udbyder videreuddannelseskurser og en række kortere kurser. Videreuddannelseskurser er adgangsgivende til et højere funktionsniveau for officerer.

Videreuddannelseskurser
Koncernfælles Kursusadministration

Koncernfælles Kursusadministration, forkortet KFKA, har til opgave at samle al kursusadministration under Forsvarsministeriet.

KFKA