Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Mission og Vision

Hvad er vores opgave – missionen

  • Forsvarsakademiet skal uddanne officerer, der kan føre, lede, udvikle og støtte militære enheder i fred, konflikt og krig.
  • Forsvarsakademiet skal gennem forskning generere militær viden, der understøtter uddannelsesvirksomheden.
  • Forsvarsakademiet skal formidle militær viden til gavn for Forsvaret og samfundet, samt for allierede og partnere.

 

Hvad er vores mål – visionen

Forsvarsakademiet vil udvikle og gennemføre uddannelser, der skaber nogle af de dygtigste og mest anerkendte officerer i NATO.