Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Historien

I disse år skrives endnu et kapitel i Forsvarsakademiets og Hærens, Søværnets og Flyvevåbnets officersskolers historie. Ved Forsvarsforliget 2013-2017 blev det besluttet, at de tre officersskoler skulle overgå fra deres respektive værn til Forsvarsakademiet. Ændringen samler uddannelsessystemet for officerer og skaber et større værnsfælles fokus.

Samlingen blev en realitet per 1. januar 2014, hvor de tre officersskoler blev underlagt Forsvarsakademiet, mens en større integration af skolernes personale skete per 1. januar 2015. Integration og ændringer er dog ikke ukendt land for nogen af skolerne. Læs mere om Forsvarsakademiets og de tre officersskolers historie nedenfor.

Forsvarsakademiets historie

Forsvarsakademiet, som det ser ud i dag, blev oprettet 1. januar 2014, men vores historie strækker sig langt længere tilbage. Den 3. maj 1830 grundlagde Kong Frederik VI Den Kongelige Militaire Høiskole...

Læs mere her

Søværnets Officersskoles historie

Fra ældre tid blev krigsskibene styret af to forskellige grupper af folk. Dels var der officerer om bord, dels var der særlige navigationskyndige, i Danmark kaldt skippere...
 
Læs mere her

Forsvarets Sprogskoles historie

Forsvarets Sprogskoles historie går tilbage til dengang, det hed Teknikerliniens Befalingsmandsskole, der blev
oprettet 1. april 1954. Skolen var oprindeligt ikke en sprogskole, men...

Læs mere her

Hærens Officersskoles historie

Ved kongelig resolution af 26. august 1713 indstiftedes Landkadetakademiet. Det var ikke, hvad det vi i dag forstår ved en officersskole, men en skole, hvor drenge modtog hele skoleuddannelsen...
 
Læs mere her

Flyvevåbnets Officersskoles historie

Flyvevåbnets Officersskolen blev oprettet den 1. august 1951 næsten et år efter, at Flyvevåbnet var blevet et selvstændigt værn...
 
Læs mere her