Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Advisory Board 

Forsvarsakademiets Advisory Board har til formål at inspirere, udfordre, vurdere og evaluere Forsvarsakademiets strategiske udvikling inden for uddannelse og forskning, herunder indsatsområder, omfang, kvalitet og relevans.

Forsvarsakademiets Advisory Board har repræsentation fra et bredt udsnit af relevante civile, akademiske, militære og praktiske miljøer i Danmark og eventuelt i udlandet.

Medlemmer Forsvarsakademiets Advisory Board  sidder i udgangspunktet for en periode af tre år ad gangen. Medlemmerne inviteres af Advisory Boardets formandskab. Medlemmerne kan forlænges efter gensidig aftale.

"Vores Advisory Board har en vigtig rolle i Forsvarsakademiets udvikling. Vi er stolte af at have så stærke profiler i vores Advisory Board, og vi sætter stor pris på de inputs, de kommer med. Som uddannelsesinstitution skal vi hele tiden sørge for at udvikle vores uddannelser, så de ikke bare opretholder deres kvalitet men bliver bedre. I den proces kan vi lære af både militære og civile tilgange, og de erfaringer kan vi blandt andet hente i vores Advisory Board" - chef for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Henrik Ryberg
Sidst opdateret 26-06-2020 - kl. 12:34

Medlemmer

Medlemmer
Kenneth Pedersen (Formand), Generalløjtnant, Chef for Forsvarsstaben
Henrik Ryberg (Næstformand), Kontreadmiral, Chef for Forsvarsakademiet

Henrik C. Wegener, Rektor, Københavns Universitet
Henrik Tvarnø, Direktør, A.P. Møller Fonden
Laila Reenberg, Direktør, Forsvarsministeriets Personelstyrelse
Peter Kragh, Brigadechef, Chef for Koordinations- og styringsdivision, Beredskabstyrelsen
Per Michael Johansen, Rektor, Aalborg Universitet
Thomas Lund, CEO, Dansk Teknologi
Henrik Busch, Udviklingschef, LIFE, Novo Nordisk Fonden
Louise Windfeld-Høeberg, Journalist, Danmarks Radio
Rasmus Larsen, Prorektor, Danmarks Tekniske Universitet
Tove Hvid Persson, Direktør for Videreuddannelser, Københavns Proffesionshøjskole
Frank Bill, Forsvars- og Sikkerhedspolitisk chef, Dansk Industri
Jens Ringsmose, Dekan, Det Samfundsvidenskablige Fakultet, Syddansk Universitet
Klaus Munch Kjøller, Direktør, PwC
Peter Dahl Thruelsen, Dekan, Forsvarsakademiet