Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Forsvarsakademiet leverer internationalt anerkendt forskning i militærets rolle i nutidige og fremtidige konflikter. Forskningen fokuserer på de militære kerneområder; militære operationer, militær ledelse og militær strategi. Som en del af kerneområderne indgår også militærhistorie, krigsteori, krigens love samt forskning i kulturelle forholds betydning for militær planlægning og operationer. Forsvarsakademiets forskning er anvendt forskning.
Militær ledelse

Militær ledelse er – ikke overraskende – et nøgleområde for Forsvarsakademiets forskning. Nutidens mangefacetterede slagmarker kræver konstant udvikling og opdatering af ledernes værktøjer.


Læs mere om Militær ledelse
Militær operationer

Naturen og kompleksiteten af militære operationer ændres med voldsom hastighed. Nye komponenter og dynamikker optræder i hver ny operation. Fra enorme logistiske udfordringer til guerilla-taktikker eller civile i operationsområdet


Læs mere om Militære operationer

Her kan du finde vores publikationer og blive klogere på vores forskningsområder

Militær historie

I de historiske eksempler inden for militæret kan vi hente erfaringer og inspiration, der kan bruges både til at optimere strategi og taktik inden for militæret og i undervisningen af Forsvarets kommende ledere.


Læs mere om Militær historie
Militær strategi

Udviklingen af militær strategi står aldrig stille. Hele tiden kommer der nye aktører, nye våben, nye typer operationer og nye trusler. Derfor forsker Forsvarsakademiet intenst i strategi.


Læs mere om Militær strategi
Kultur og sprog

Vi forsker i kultur og sprog for at kunne lave kulturanalyser, der bidrager til forståelsen af de komplekse kulturer og konflikter, vi arbejder i.


Læs mere om Kultur og sprog

Du kan finde alle vores eksperter i vores forskningsportal

I pressen

2017-11-19+01:00 | Johannes Riber Nordby
2017-11-19+01:00 | Johannes Riber Nordby

Seneste i Forskningsdatabasen

2018 | Antologi