Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Institut for Militære Operationer
 

Institut for Militære Operationer (IMO) 

Institut for Militære Operationer (IMO) er Forsvarets kompetencecenter inden for kerneområdet ”militære operationer”

Instituttet uddanner officerer, der kan planlægge, tilrettelægge og indsætte militære enheder og kapaciteter på alle niveauer. Det sker på baggrund af dansk og international forskning og har til formål at udvikle kommende chefers evne til at analysere og vurdere komplekse operative forhold og derved sætte dem i stand til at drive Forsvarets udvikling strukturelt, doktrinært og teknologisk.

IMO gennemfører forsknings- og studieudviklingsvirksomhed inden for sit kerneområde, med det formål at tilvejebringe og udvikle det teoretiske, konceptuelle og doktrinære grundlag for uddannelsen af Forsvarets officerer.

IMO’s forsknings- og studieudviklingsvirksomhed gennemføres, i en international såvel som national ramme, med det formål at bidrage til udviklingen af NATO’s doktriner og med henblik på at sikre, at den nationale doktrinudvikling sker i sammenhæng med NATO’s. 

Gennem kursusvirksomhed, seminarer, rådgivning samt publiceringer, støtter IMO primært nationale myndigheder. IMO er endvidere omdrejningspunktet i Forsvarets formidling af aktuel viden om doktriner og udviklingstendenser. Medarbejdere fra instituttets fire centre spiller også en aktiv rolle i Forsvarsakademiets mediegruppe.

IMO råder over en række militære og civile medarbejdere der, med erfaringer fra deltagelse i operationer og fra tjeneste ved internationale hovedkvarterer, udgør instituttets fageksperter.

Institut for Militære Operationer er organiseret i fire centre:    

Center for Værnsfælles Operationer (CVO)

Center for Landmilitære Operationer (CLO)

Center for Maritime Operationer (CMO)

Center for Luftoperationer (CAO)

 

Sidst opdateret 06-02-2020 - kl. 13:10

Åbningstider

Man - tir:  8.00 - 16.00
Ons - fre: 8.00 - 15.00

Kontakt

Forsvarsakademiet
Institut for Militære Operationer

Ryvangs Allé 1
P.O. Box 2521
DK-2100 København Ø
E-mail: fak@fak.dk
Tlf: 7281 7000 

Presse

Pressehenvendelser om instituttets forskningsområder rettes til mediegruppen
Tlf: 2553 3271.