Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
ILO
 

Institut for Ledelse og Organisation (ILO) 

På Institut for Ledelse og Organisation (ILO) forsker og uddanner vi i militær ledelse. Militær ledelse dækker over en række områder fra ledelse i væbnede konflikter, den daglige ledelse af militært personel til styring og organisation i Forsvaret.

Vi udvikler og styrker Forsvarets kompetencer i ledelse, styring og organisationsudvikling i militære sammenhænge i såvel internationale operationer som den hjemlige organisation. ILO har endvidere til opgave at medvirke til at udvikle Forsvarets pædagogiske og didaktiske kompetencer.

ILO er sammensat af medarbejdere med civil og militær baggrund, og vi kombinerer perspektiver fra de to verdener i vores forskning.

Forskning

ILO’s forsknings- og udviklingsaktiviteter retter sig mod at sikre den bedst mulige operative opgaveløsning både i forhold til Forsvarets nutidige og fremtidige udfordringer.


  • Militær Ledelse i form af risikoledelse, virksomhedsledelse og politisk ledelse
  • Styring i Forsvaret
  • Organisation i Forsvaret
  • Pædagogik i Forsvaret

Se en oversigt over instituttets forskning på Forsvarsakademiets Forskningsdatabase.

ILO støtter gennem udvalgte projekter Forsvarets myndigheder i deres udvikling af deres organisation.

Uddannelse

På ILO uddanner vi Forsvarets personel i militær ledelse og organisation med afsæt i Forsvarets Ledelsesgrundlag og styringsprincipper. På uddannelserne omsætter vi teorier om ledelse til militær praksis med henblik på, at der skabes merværdi i form af effektiv og etisk ledelse og styring i Forsvaret samt pædagogisk udvikling.

Ud fra den nyeste forskning, bidrager vi på officersuddannelsernes diplomuddannelse og Master i Militære Studier med læringsaktiviteter, der gør officererne i stand til at tage ansvar for arbejdsprocesser og ledelsesmæssige udfordringer som leder i en militær kontekst og i tværfaglige samarbejder. Læringsaktiviteterne bidrager med både en teoretisk og praktisk forståelse for udviklingen af den militære profession, og de dertil knyttede ledelsesmæssige udfordringer i relation til samfundets udvikling. Udover de strukturelle uddannelser udbyder ILO en lang rækker kurser relateret til ledelse og som er målrettet mod virket på de forskellige niveauer.


Sidst opdateret 31-05-2017 - kl. 15:37

Åbningstider

Man - tir:  8.00 - 16.00
Ons - fre: 8.00 - 15.00

Kontakt

Forsvarsakademiet
Institut for Ledelse og Organisation

Ryvangs Allé 1
P.O. Box 2521
DK-2100 København Ø
E-mail: fak@fak.dk
Tlf: 7281 7000

Presse

Pressehenvendelser om instituttets forskningsområder rettes til mediegruppen
Tlf: 2553 3271.