Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
IFS
 

Institut for Strategi  

Institut for Strategi (IFS) er Forsvarets forskningsenhed inden for strategi, konfliktanalyse, folkeret og sikkerhedspolitik. IFS forsker og underviser i Danmarks militærstrategiske vilkår og handlemuligheder.

Institut for Strategie (IFS) forsker og underviser i Danmarks militærstrategiske vilkår og handlemuligheder, samt formidler viden herom.
Vi sætter fokus på forholdet mellem danske sikkerhedspolitiske mål og værdier, aktuelle og potentielle sikkerhedsmæssige trusler mod Danmark, og danske militærstrategiske kapaciteter og virkemidler.
 
IFS er sammensat af medarbejdere med civil og militær bagrund, og vi kombinerer perspektiver fra de to verdener i vores forskning. På instituttet prioritere vi at formidle vores forskning til den danske befolkning, og instituttets forskere optræder ofte i medierne som eksperter.

 
Forskning

Instituttets forskere beskæftiger sig bl.a.  med:
 

  • Militærstrategi, strategiprocesser, alliancer, stormagter og strategisk kultur, herunder kompleksitetsstrategi og cyberstrategi
  • Konflikttyper og -dynamikker, hybridkrig, symmetriske og asymmetriske trusler mod Danmark og danske interesser, samt strategier til håndtering heraf.
  • Udvikling og anvendelse af nye danske militærstrategiske kapaciteter, herunder specialoperationsstyrker.

 
Se en oversigt over instituttets forskning på Forsvarsakademiets Forskningsdatabase.
 
Uddannelse
Instituttets viden og forskning indgår centralt i Forsvarsakademiets uddannelser på både master- og diplomniveau. Instituttet bidrager til, at danske officerer kan tænke strategisk og levere en rådgivning, der slår bro mellem politiske intentioner og militære virkemidler. På instituttet undervises der bl.a. i strategiske problemstillinger og uforudsigelige, komplekse situationer, hvor det er nødvendigt at træffe analytisk baserede afgørelser.
 
masteruddannelsen bidrager IFS bl.a. med forskningsbaseret undervisning i, hvordan det militære instrument spiller sammen med statens øvrige virkemidler. På diplomuddannelsen underviser IFS i Danmark som strategisk aktør og Forsvarets rolle i dansk sikkerheds- og udenrigspolitik.

 

Sidst opdateret 28-01-2020 - kl. 10:45

Åbningstider

Man - tir:  8.00 - 16.00
Ons - fre: 8.00 - 15.00

Kontakt

Forsvarsakademiet
Institut for Strategi

Ryvangs Allé 1
P.O. Box 2521
DK-2100 København Ø
E-mail: fak@fak.dk
Tlf: 7281 7000

Presse

Pressehenvendelser om instituttets forskningsområder rettes til mediegruppen
Tlf: 2553 3271.