Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Forsvarsakademiets historie 

Forsvarsakademiet, som det ser ud i dag, blev oprettet 1. januar 2014, men vores historie strækker sig langt længere tilbage. Den 3. maj 1830 grundlagde Kong Frederik VI Den Kongelige Militaire Høiskole. Den 1. november 1830 indledtes uddannelsen på skolen med 19 elever. Officersuddannelsen blev dermed en systematisk uddannelse i højere føring, det vil sige en ledelsesmæssig, militærvidenskabelig uddannelse.

 

Siden 1830 har skolen optaget både hær- og søofficerer og fra 1951 officerer i Flyvevåbnet. Den Kongelige Militaire Høiskole havde 1830-67 til huse i Gjethuset, som i dag er musik og kulturhus. I perioden 1868-1951 udgjorde højskolen en del af Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot. I 1951 blev højskolen udskilt fra Hærrens Officersskole som selvstændig myndighed og etableredes under navnet Forsvarsakademiet indledningsvis på Frederiksberg Tekniske Skole på Falstervej, siden 1958 på Østerbro Kaserne og fra Juli 1992 på Svanemøllens Kaserne.

 
Med Forsvarsforliget af 1999 blev en række institutioner sammenlagt under Forsvarsakademiet, som herefter rummede ekspertise inden for fagområderne statskundskab, strategi, militære operationer, ledelse, uddannelse, psykologi, teknologi, forvaltning, sprog og idræt.

 
Ved forliget 2005-2009 overgik idrætten til Forsvarets Sundhedstjeneste, mens der blev lagt op til en sammenlægning af de tre værnsbiblioteker, stadig under Forsvarsakademiet, hvilket resulterede i åbningen af et samlet Forsvarets Bibliotek i 2010.

 
I forliget 2009-13 blev psykologerne flyttet til Veterancenteret og Forsvarsakademiet omorganiserede, så de nu syv institutter refererede direkte til chefen for Forsvarsakademiet.

 
I Forsvarsforliget 2013-2017 blev det fastlagt, at der skulle ske en organisatorisk samling af de tre værns officersskoler under Forsvarsakademiet med henblik på at styrke den værnsfælles tænkning. Chefen for Forsvarsakademiet overtog derfor  pr. 1. januar 2014 kommandoen over Hærens Officersskole, Søværnets Offiersskole og Flyvevåbnets Officersskole. Per 1. januar 2015 er skolerne blevet endnu mere integreret i akademiets institutter og afdelinger.

 
I det nuværende forlig omformes samtidig hele uddannelsesområdet som følge af meget store ændringer på det HR-strategiske område i Forsvaret. Forsvarsakademiet med underliggende skoler vil således fremover rumme både den Militære Diplomuddannelse, en bred vifte af videreuddannelseskurser (VUK) og Master i Militære Studier (MMS).

 
Forsvarsakademiet følger hele tiden Forsvarets og samfundets behov og er til stadighed i gang med en omfattende udvikling. Det er målet, at Forsvarsakademiet skal udvikles til et internationalt anerkendt forskningsbaseret militært uddannelses- og rådgivningscenter på et universitært niveau. Hermed efterfølger vi vores motto:  SAPIENTIA ET PROVIDENTIA - "Viden og fremsyn".

 

Forsvarsakademiets logo

Forsvarsakademiets logo signalerer, hvad akademiet står for (viden og fremsyn) og hvem vi er (Forsvaret).

 
Visdommens symbol

Logoet er en rentegning af Forsvarsakademiets bomærke, som blev Kgl. Approberet i 1970. I papirerne fra dengang står om motivet: ”Visdommens ugle (minervauglen) på 2 korslagte marskalstave i et skjold lagt på et opadvendende sværd, der bærer en kongekrone på rødt underlag og hvis fæste bærer Frederik VI kronede navnetræk. Skjoldet er omgivet af et skriftbånd med valgsproget SAPIENTIA ET PROVIDENTIA (Viden og Fremsyn).”

 
Rentegning af originalmaleriet
Det gamle mærke findes i dag kun i kopi af originalmaleriet udført af Aage Wulff (kendt dansk heraldiker, ansat som våbenmaler ved Ordenskapitlet 1967-94) og ikke i en form, som egner sig til reproduktion. Derfor har Forsvarsakademiet i 2009 valgt at lade mærket rentegne (af firmaet Bysted) med respekt for den oprindelige udformning og under overholdelse af de heraldiske regler. 

Sidst opdateret 18-12-2014 - kl. 15:37

Våbenskjold