Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Center for Luftoperationer
 

Center for Luftoperationer 

Center for Luftoperationer (CAO) er Forsvarsakademiets videns- og kompetencecenter i luft- og rumoperationer.

Centeret planlægger og gennemfører uddannelse i luftoperationer på Forsvarets officersskoler og videregående uddannelser. Uddannelsernes indhold spænder fra en grundlæggende forståelse af luftoperationer og luftstyrker til den strategiske udnyttelse af luftstyrker.

CAO har fokus på at skabe en progressiv udvikling mellem niveauerne på de enkelte uddannelser, således at den enkelte officer oplever en sammenhæng mellem niveau og uddannelse. Centerets medarbejdere kommer alle fra operative karrierer i Flyvevåbnet. De holder sig løbende opdaterede om den nyeste viden om luftmagt gennem forskning, studie og udvikling samt deltagelse i internationale operationer og/eller øvelser.
Sidst opdateret 11-02-2020 - kl. 10:48

Viden om luftmagt

“The air domain is unique. Air surrounds the globe and overlays the land and sea. Consequently, air power is inherently joint, as air power has decisive impact when orchestrated along with land, maritime, space and cyberspace operations. Air power is also pervasive, as aircraft are rarely physically constrained by national boundaries or terrain, so can potentially obtain access to any point on Earth….”

Ovenstående citat stammer fra NATO-doktrinen AJP-3.3 Air And Space Operations, der er NATO’s og Danmarks gældende doktrin for anvendelse af luftmagt. Indholdet i doktrinen bygger på mange års tanker om luftmagt samt erfaringer fra praksis.

Nogle af de særligt betydningsfulde tanker og erfaringer har vi samlet i nedenstående læseliste, der giver en grundlæggende forståelse for, hvad luftmagt er, og hvordan det har udviklet sig, til hvad luftmagt er i dag. The age of airpower
Creveld, M. v. (2011)
 

 Bombing to win
Pape, R. A. (1996)

Boyd
Coram, R. (2002)

Airpower reborn
Olsen, J. A. (2015)


Command of the Air
Douhet, G. (1921)

Strategic airpower in Desert Storm 
Olsen, J. A. (2003)

Airpower for strategic effect 
Grays, C. S. (2012)

The enemy as a system 
Warden, J. A. (1995)

 

Job i CAO

CAO er en dynamisk arbejdsplads med gode muligheder for personlig udvikling og faglig sparring. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til CHCAO (FAK-IMO-AO01), hvis du vil vide mere.     

Ønskede kompetencer

  • Da centeret planlægger og gennemfører uddannelse i luftoperationer på Forsvarets officersskoler og efteruddannelser, vil det være en fordel, hvis du har en baggrund fra en operativ karriere i Flyvevåbnet.
  • Det vil også være en fordel, hvis du er vant til at formidle og eventuelt undervise indenfor vores kerneområde, som er luftoperationer.
  • En del af undervisningen foregår på engelsk, hvorfor dine engelskkundskaber bør være veludviklede.
  • Du har naturlig interesse indenfor emnet luftoperationer, og du vil med baggrund i din operative erfaring skulle holde dig løbende opdateret om den nyeste viden.
  • Du har en akademisk tilgang til dit arbejde, og du forventes at kunne tilegne dig evnen til at forene operativ erfaring med et akademisk perspektiv på luftmagt.
  • Det anses som naturligt, at du ønsker at styrke dit akademiske niveau, via for eksempel interne kurser på Forsvarsakademiet, Master i Militære Studier eller tilsvarende studie på master niveau.